Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2014

Utländska turisters övernattningar minskade med 1,8 procent i oktober

I oktober 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 309 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 1,8 procent färre än året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade däremot med 1,3 procent och uppgick till nästan 1,1 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar var något under 1,4 miljoner dygn. Detta var nästan lika mycket som i oktober 2013, en ökning med bara 0,6 procent. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i oktober 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i oktober 2014/2013, %

Den branta nedgången av ryska övernattningar fortsatte i oktober. För ryska turister bokfördes något under 54 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var rentav 27,9 procent färre än året innan. De ryska turisterna var dock den största gruppen av utländska turister i oktober 2014. Den näst största gruppen var svenskarna med 34 000 övernattningar, vilket var en ökning med 8,5 procent från året innan. För tyska turister bokfördes 24 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, och de var den tredje största gruppen utländska turister. De tyska turisternas övernattningar ökade med 4,7 procent jämfört med oktober året innan. Övernattningarna av brittiska turister uppgick till 19 000 övernattningsdygn, vilket var 0,6 procent färre än året innan.

I oktober ökade estländarnas övernattningar mest. För dem bokfördes 16 500 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar; en ökning med 23,2 procent från året innan. Norska och amerikanska turister övernattade 11 000–-12 500 gånger. Övernattningarna av norska turister gick upp med 13,0 procent och av amerikanska turister med 8,3 procent från föregående år. Däremot minskade japanernas övernattningar med 5,2 procent och för dem bokfördes 13 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i oktober mest i Österbotten, med 17,2 procent. Egentliga Tavastland hade den näst största ökningen, dvs. 12,3 procent. I Nyland ökade övernattningarna med 5,7 procent och i Norra Österbotten och Päijänne-Tavastland med något under 5 procent i vartdera landskapet. De största minskningarna av antalet övernattningar uppmättes i Kymmenedalen, 13,1 procent, och i Södra Karelen, 11,9 procent. I Lappland minskade övernattningarna med 10,9 procent. När det gäller hela landet ökade övernattningarna med 0,6 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i oktober landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell ökade med 1,1 procent i oktober 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,2 miljoner dygn i oktober 2014, vilket var en ökning med 1,1 procent från året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade med 1,5 procent och uppgick till nästan 938 000 övernattningsdygn. Övernattningarna av utländska turister var på samma nivå som året innan och uppgick till 280 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 50,7 procent i oktober. Året innan var det 49,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 65,1 procent, och i Birkaland, 59,1 procent. I Vanda steg kapacitetsutnyttjandet av hotellrum till 70,7 procent och i Tammerfors till 66,4 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 71,8 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i oktober 91,17 euro per dygn. Året innan var det 90,01 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2,1 procent under januari–oktober

Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland uppgick till totalt 17,2 miljoner under januari–oktober 2014. Detta var en minskning med 2,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,2 procent och uppgick till 12,3 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade 4,8 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,8 procent jämfört med januari–oktober 2013.

Under januari–oktober uppgick antalet övernattningar av ryska turister i inkvarteringsanläggningar i Finland till något under 1,2 miljoner dygn, vilket var 12,4 procent färre än under motsvarande period året innan. De ryska turisterna var fortfarande den överlägset största gruppen under januari–oktober, sedan kom svenskarna med 480 000 övernattningsdygn. Svenskarnas övernattningar ökade med 0,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den tredje största gruppen var tyskarna med 444 000 övernattningar. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,2 procent från året innan.

Britternas övernattningar minskade med 4,7 procent från motsvarande period året innan. De övernattade 288 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade amerikanernas övernattningar mest under januari–oktober, med 9,3 procent. För dem bokfördes 182 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. Estländarnas övernattningar ökade med 8,1 procent och spanjorernas med 4,4 procent. De japanska turisternas övernattningar minskade däremot med 6,4 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-oktober 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/10/matk_2014_10_2014-12-18_tie_001_sv.html