Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 206 770 9,0 712 200 6,4 494 570 13,0
Fasta Finland 1 202 699 9,0 710 336 6,4 492 363 13,1
Nyland 363 961 19,1 193 222 12,9 170 739 27,0
    Esbo 20 684 22,0 13 417 31,1 7 267 8,3
    Helsingfors 251 488 23,3 118 017 14,2 133 471 32,7
    Vanda 62 546 10,2 38 309 9,5 24 237 11,4
Egentliga Finland 52 616 2,1 45 358 4,0 7 258 -8,2
    Åbo 38 464 7,2 32 809 7,5 5 655 6,0
Satakunta 14 094 2,3 11 746 8,6 2 348 -20,5
    Björneborg 8 153 -7,3 7 270 0,6 883 -43,7
Egentliga Tavastland 17 115 3,3 15 051 5,9 2 064 -12,1
    Tavastehus 10 218 8,2 8 927 2,1 1 291 85,5
Birkaland 74 235 15,3 61 566 7,9 12 669 73,2
    Tammerfors 59 566 19,3 47 846 10,1 11 720 80,6
Päijänne-Tavastland 25 501 5,2 22 619 7,5 2 882 -9,8
    Lahtis 8 336 6,9 6 499 5,3 1 837 13,3
Kymmenedalen 9 021 -16,6 7 335 -1,0 1 686 -50,5
    Kouvola 4 831 9,6 4 114 12,7 717 -5,3
Södra Karelen 25 435 -2,0 16 756 0,6 8 679 -6,6
    Villmanstrand 17 269 -0,8 12 604 -1,8 4 665 2,2
Södra Savolax 24 665 13,5 22 080 13,1 2 585 16,5
    S:t Michel 10 381 20,7 9 101 23,7 1 280 3,0
Norra Savolax 40 473 -2,7 37 378 -0,6 3 095 -22,9
    Kuopio 27 191 -4,2 25 294 -1,6 1 897 -28,8
Norra Karelen 19 628 -5,8 17 853 2,6 1 775 -48,4
    Joensuu 9 968 -16,0 8 852 -4,9 1 116 -56,3
Mellersta Finland 56 087 2,3 47 385 10,2 8 702 -26,4
    Jyväskylä 24 871 11,6 21 699 14,4 3 172 -4,3
Södra Österbotten 26 253 -4,0 24 385 -8,3 1 868 148,7
    Seinäjoki 9 242 5,8 8 284 0,1 958 108,3
Österbotten 17 240 -4,7 14 225 1,2 3 015 -25,4
    Vasa 12 605 -8,5 10 063 -1,7 2 542 -28,2
Mellersta Österbotten 5 736 -0,1 5 382 -0,1 354 0,3
    Karleby 4 586 3,2 4 237 2,0 349 19,1
Norra Österbotten 91 706 10,2 67 084 10,5 24 622 9,4
    Kuusamo 31 540 18,6 20 315 13,6 11 225 28,8
    Uleåborg 38 963 0,5 31 403 5,0 7 560 -14,8
Kajanaland 52 533 -6,2 46 558 -3,9 5 975 -21,1
    Kajana 5 255 6,5 4 769 6,7 486 4,7
    Sotkamo 44 191 -9,1 39 893 -6,3 4 298 -29,0
Lappland 286 400 9,8 54 353 2,3 232 047 11,7
    Rovaniemi 76 378 12,6 13 258 10,3 63 120 13,1
Åland 4 071 -1,5 1 864 0,3 2 207 -3,0
    Mariehamn 3 616 5,7 1 704 9,1 1 912 2,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_007_sv.html