Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2018

Utländska turisters övernattningar ökade med 6,6 procent i januari 2018

Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 6,6 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i januari 2018 till nästan 670 000. Övernattningarna av finländska turister var ungefär på fjolårets nivå; ökningen var bara 0,5 procent. För finländska turister bokfördes 853 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. I januari 2018 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt drygt 1,5 miljoner övernattningsdygn, vilket var 3,1 procent fler än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Förändring i övernattningar i januari 2018/2017, %

Förändring i övernattningar i januari 2018/2017, %

Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna. Ändringens inverkan fr.o.m. år 2017 är omkring 2,5 procent av det totala antalet övernattningar. På grund av ändringen är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Uppgifterna för januari 2018 är jämförbara med uppgifterna för januari 2017.


Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/01/matk_2018_01_2018-03-08_tie_001_sv.html