Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 777 773 2,2 4 534 299 1,4 2 243 474 3,8
Fasta Finland 6 718 689 2,2 4 501 343 1,3 2 217 346 3,9
Nyland 2 161 156 1,7 1 175 946 -0,9 985 210 4,9
    Esbo 145 650 11,7 89 747 13,5 55 903 8,9
    Helsingfors 1 419 269 0,1 672 304 -4,0 746 965 4,1
    Vanda 379 941 1,8 240 878 -0,8 139 063 6,7
Egentliga Finland 343 068 0,1 279 544 1,7 63 524 -6,7
    Åbo 255 432 2,8 204 987 1,9 50 445 6,7
Satakunta 102 918 -1,5 82 770 10,3 20 148 -31,7
    Björneborg 58 479 5,8 48 847 15,3 9 632 -25,3
Egentliga Tavastland 117 598 -0,4 105 861 -0,1 11 737 -3,5
    Tavastehus 60 500 -5,4 54 505 -4,5 5 995 -12,5
Birkaland 478 882 2,6 405 763 0,8 73 119 13,6
    Tammerfors 392 503 3,5 325 013 1,6 67 490 13,7
Päijänne-Tavastland 205 247 8,2 170 287 16,2 34 960 -18,9
    Lahtis 105 131 -2,8 76 793 -6,2 28 338 7,9
Kymmenedalen 64 505 -3,7 49 060 -1,2 15 445 -10,9
    Kouvola 33 687 -0,1 28 276 5,6 5 411 -22,2
Södra Karelen 206 175 2,8 133 976 6,6 72 199 -3,6
    Villmanstrand 135 820 5,4 99 616 6,6 36 204 2,2
Södra Savolax 122 131 -11,4 106 180 -11,2 15 951 -13,3
    S:t Michel 50 372 -7,1 42 420 -4,3 7 952 -19,7
Norra Savolax 274 816 -0,6 246 711 -1,4 28 105 7,0
    Kuopio 187 050 -2,2 167 438 -3,6 19 612 11,4
Norra Karelen 128 503 10,2 107 832 9,8 20 671 12,6
    Joensuu 70 119 4,3 56 139 5,8 13 980 -1,4
Mellersta Finland 356 485 1,3 302 668 1,5 53 817 -0,1
    Jyväskylä 165 826 1,0 141 592 2,0 24 234 -4,7
Södra Österbotten 166 701 10,1 158 327 10,8 8 374 -1,4
    Seinäjoki 59 718 5,7 54 736 6,2 4 982 -0,2
Österbotten 113 491 -1,3 86 567 -2,6 26 924 3,2
    Vasa 87 538 2,8 66 621 2,8 20 917 2,7
Mellersta Österbotten 37 233 -7,0 33 810 -7,9 3 423 3,8
    Karleby 32 086 -2,4 29 040 -3,0 3 046 3,8
Norra Österbotten 474 579 3,6 384 501 3,8 90 078 2,6
    Kuusamo 139 140 4,7 98 892 2,7 40 248 9,9
    Uleåborg 222 669 3,6 196 022 5,3 26 647 -7,5
Kajanaland 325 077 5,8 292 221 3,3 32 856 34,7
    Kajana 35 566 -3,4 31 980 -5,5 3 586 20,6
    Sotkamo 276 602 6,8 253 101 4,3 23 501 43,0
Lappland 1 040 124 3,2 379 319 -2,6 660 805 6,9
    Rovaniemi 268 075 5,2 67 789 -4,7 200 286 9,1
Åland 59 084 9,1 32 956 22,0 26 128 -3,8
    Mariehamn 43 904 1,4 25 950 14,4 17 954 -12,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/05/matk_2018_05_2018-07-06_tau_008_sv.html