Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2018

Landskap Frankrike Förenta Staterna Nederländerna Estland Japan Norge
Hela landet 299 432 6,9 288 827 7,5 246 460 8,4 222 387 1,3 215 746 -9,5 193 065 -3,2
Fasta Finland 298 148 7,0 287 637 7,6 244 865 8,6 215 375 1,6 215 605 -9,4 189 254 -3,1
Nyland 78 348 0,1 209 830 7,7 73 120 2,5 90 909 5,5 154 126 -10,3 76 559 -2,5
    Esbo 3 763 -2,5 5 902 -3,4 4 787 11,4 16 623 13,4 2 548 -0,7 3 256 -18,1
    Helsingfors 61 275 -1,3 176 753 8,2 56 338 5,3 47 956 6,9 137 616 -10,5 60 803 -2,4
    Vanda 9 955 8,7 24 172 6,6 7 999 0,9 14 883 0,1 12 176 -15,0 9 246 2,5
Egentliga Finland 7 512 5,4 8 943 0,6 6 713 -6,3 18 683 -7,0 4 589 -9,2 7 318 26,3
    Åbo 5 093 -0,3 7 757 8,5 5 518 -4,3 7 069 -18,2 1 915 -6,4 5 682 31,6
Satakunta 3 212 -4,8 1 610 -10,7 1 720 -29,7 3 494 -13,8 605 -2,9 877 -27,9
    Björneborg 747 3,8 792 -15,0 766 -38,9 2 020 37,6 318 2,3 481 -32,0
Egentliga Tavastland 773 -35,0 549 -43,1 611 -56,8 2 843 -4,5 451 -39,6 868 -45,0
    Tavastehus 507 -5,8 439 -37,9 313 -71,9 820 -30,6 261 -59,7 399 -63,7
Birkaland 8 336 16,1 11 195 1,3 7 136 3,2 13 530 -4,2 4 423 14,7 5 168 -5,9
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 2 057 -10,2 1 369 -16,1 2 633 30,3 5 677 -15,1 1 901 26,9 3 542 -49,2
    Lahtis 1 304 -15,2 1 075 6,3 1 998 31,6 3 948 13,7 529 -15,0 1 826 -59,1
Kymmenedalen 878 -42,0 1 275 6,6 3 411 151,7 4 777 2,7 137 -10,5 554 -40,7
    Kouvola 363 -30,3 319 -45,5 217 -5,2 1 500 -24,4 30 -58,9 164 -75,7
Södra Karelen 805 -26,5 1 299 -20,0 1 790 -14,3 5 797 29,6 364 -17,1 557 -47,5
    Villmanstrand 567 -26,1 774 -9,9 1 684 -10,1 2 462 -4,7 164 -31,7 445 -52,6
Södra Savolax 2 752 -20,9 1 687 24,6 2 712 -2,9 8 191 28,1 646 -10,9 451 -43,9
    S:t Michel 687 -30,6 347 -13,0 477 -29,1 5 218 33,4 243 -7,3 155 -47,3
Norra Savolax 1 374 -15,1 1 835 -11,8 2 060 -21,5 4 777 -1,7 744 -15,5 927 -17,1
    Kuopio 941 -10,6 1 395 -11,8 1 513 -19,6 2 623 -6,2 275 -32,9 705 -7,5
Norra Karelen 1 719 -8,4 1 115 -19,2 2 042 11,5 3 048 22,8 472 -31,0 1 208 -19,5
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 7 780 0,8 4 771 -10,1 12 958 28,1 19 578 -13,9 1 254 -16,8 1 806 5,4
    Jyväskylä 3 295 6,9 4 201 -12,8 1 816 -13,1 2 564 -16,9 1 132 -15,7 1 499 3,9
Södra Österbotten 925 -17,3 772 -36,0 970 48,5 3 268 44,3 736 70,0 870 -5,5
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 2 514 18,3 2 497 -0,0 2 488 -16,4 3 810 25,5 695 -22,5 4 099 2,8
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 319 31,3 725 62,9 385 -4,0 1 230 0,2 147 53,1 593 -4,7
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 11 038 17,9 6 649 -1,1 25 900 7,7 10 033 -1,3 4 858 5,4 15 298 14,9
    Kuusamo 4 081 -4,7 1 195 -22,0 16 995 13,3 2 624 47,5 2 922 0,0 714 7,5
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 8 463 6,3 969 4,1 2 543 15,9 2 069 -8,7 1 635 5,1 1 106 -3,6
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 159 343 12,9 30 547 29,7 95 673 15,2 13 661 2,9 37 822 -10,9 67 453 -1,8
    Rovaniemi 33 153 6,8 13 894 27,3 7 416 -1,3 2 647 12,9 15 514 -17,4 12 409 -3,1
Åland 1 284 -9,9 1 190 -7,7 1 595 -17,5 7 012 -6,9 141 -38,7 3 811 -4,0
    Mariehamn 705 -1,4 748 -24,1 648 0,2 1 919 0,3 125 -39,6 2 877 3,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 7.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_008_sv.html