Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2018

Landskap / kommun Utländer Ryssland Storbritannien Tyskland Sverige Kina
Hela landet 5 711 727 1,0 611 618 -2,2 513 620 -1,3 504 460 -0,9 444 084 -6,3 317 300 5,3
Fasta Finland 5 603 675 1,2 610 161 -2,3 512 935 -1,3 500 947 -1,1 355 087 -6,2 317 180 5,3
Nyland 2 818 232 0,8 240 649 1,3 194 574 -4,6 224 831 4,0 194 466 -7,7 199 506 -4,3
    Esbo 155 645 -6,5 16 896 9,3 8 887 -16,2 11 620 -28,1 11 609 -6,4 15 565 5,1
    Helsingfors 2 162 559 1,0 190 401 4,2 154 700 -5,8 172 753 9,0 145 359 -9,2 109 829 -5,1
    Vanda 377 512 3,8 20 035 -14,7 25 850 7,5 22 056 1,0 26 287 -7,0 62 516 -0,9
Egentliga Finland 183 925 -7,4 11 702 8,7 8 274 -25,9 22 857 -8,3 30 126 -6,6 4 313 32,5
    Åbo 144 698 -2,2 9 696 17,8 7 020 -16,9 18 946 -6,7 22 958 -5,4 3 476 26,5
Satakunta 49 735 -24,1 1 850 50,8 3 216 -22,7 10 483 -42,6 7 078 -29,2 569 49,0
    Björneborg 23 220 -24,8 1 126 69,3 1 848 -26,5 4 017 -53,4 2 974 -27,8 420 255,9
Egentliga Tavastland 32 605 -16,4 3 087 -7,4 1 444 -45,4 3 059 -34,3 3 646 5,7 1 282 11,4
    Tavastehus 18 165 -19,8 1 550 -18,6 1 092 -48,4 1 658 -38,6 2 077 -3,2 532 60,7
Birkaland 221 340 11,5 13 270 -4,2 10 580 0,8 17 421 -5,9 22 021 12,2 6 958 7,4
    Tammerfors 204 426 13,3 9 245 12,2 10 094 2,3 15 968 -6,3 20 460 11,4 6 426 13,9
Päijänne-Tavastland 79 883 -16,7 16 520 11,9 3 785 -13,9 7 321 -14,7 6 441 -16,7 2 874 -40,9
    Lahtis 58 050 -7,5 12 962 42,0 2 764 -5,9 5 856 -4,6 4 954 -12,1 1 659 25,2
Kymmenedalen 43 219 1,4 12 855 -9,2 3 404 22,5 3 825 1,1 2 690 3,5 495 43,9
    Kouvola 13 252 -17,1 4 321 -1,2 453 25,1 1 476 -27,0 1 024 -23,8 174 3,0
Södra Karelen 174 388 -4,6 133 196 -9,9 1 229 -24,2 3 970 -8,3 4 500 28,8 1 554 13,4
    Villmanstrand 85 514 -2,5 53 677 -18,0 857 -27,5 3 080 10,3 2 806 36,4 1 361 61,8
Södra Savolax 60 044 -14,6 28 284 -17,2 1 425 -3,4 4 522 44,4 2 476 3,3 2 270 19,2
    S:t Michel 23 135 -15,2 8 585 -30,6 620 -5,5 1 509 61,0 978 -12,5 991 43,8
Norra Savolax 73 119 12,4 22 353 14,8 2 791 11,0 13 352 25,0 3 589 -20,9 2 506 134,9
    Kuopio 43 473 11,9 12 773 6,7 2 019 29,1 7 035 30,8 2 440 -21,1 656 37,2
Norra Karelen 46 648 8,4 13 469 15,5 1 597 13,1 5 724 13,1 2 408 -10,7 555 25,9
    Joensuu 27 663 -4,9 6 180 -9,2 1 307 18,9 3 266 -5,5 2 076 -1,6 451 22,2
Mellersta Finland 129 837 -4,4 17 074 -1,3 5 744 -18,1 15 163 -25,3 7 331 -17,6 3 017 98,9
    Jyväskylä 70 264 -9,0 4 087 10,2 4 911 -10,8 8 945 -29,6 5 186 -10,0 2 107 52,3
Södra Österbotten 24 732 -6,3 1 250 -18,5 613 -0,6 1 670 -19,8 3 267 21,4 693 65,0
    Seinäjoki 12 099 -6,3 318 -5,4 340 6,6 831 -27,4 1 433 5,0 175 -35,9
Österbotten 77 216 0,2 1 127 -27,8 3 924 5,9 5 233 9,4 22 942 -1,6 792 8,3
    Vasa 61 586 5,3 946 -28,7 3 551 25,6 4 574 37,3 18 646 -2,0 761 10,9
Mellersta Österbotten 9 768 5,0 370 9,1 417 -17,9 970 -17,1 1 787 -15,0 146 -37,3
    Karleby 8 679 3,9 239 1,3 394 -20,2 950 -17,6 1 689 -13,7 146 -30,5
Norra Österbotten 216 261 3,1 29 031 -7,3 31 705 24,6 22 076 -6,0 14 361 -7,0 8 230 73,8
    Kuusamo 88 066 14,5 22 285 -2,3 22 747 44,8 3 573 -13,8 1 420 -1,5 2 939 151,2
    Uleåborg 86 871 -1,6 5 432 -12,3 4 092 -10,1 9 856 -8,8 11 108 -5,6 4 069 27,4
Kajanaland 76 525 30,5 23 154 5,4 2 357 46,9 4 185 42,5 1 801 30,2 18 069 290,1
    Kajana 8 676 2,4 1 524 -6,4 357 22,7 944 11,1 775 13,8 179 59,8
Lappland 1 286 198 5,0 40 920 -1,3 235 856 0,8 134 285 0,3 24 157 -3,3 63 351 6,9
    Rovaniemi 419 402 5,8 19 171 0,6 38 628 8,7 24 062 -12,4 7 161 6,9 37 285 17,0
Åland 108 052 -5,2 1 457 6,1 685 -20,7 3 513 35,7 88 997 -6,7 120 -36,5
    Mariehamn 73 247 -3,1 1 244 -2,9 604 -14,9 2 477 43,7 59 004 -4,2 116 -7,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_009_sv.html