Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2018

Landskap / kommun Förenta Staterna Frankrike Japan Nederländerna Estland Norge
Hela landet 276 455 6,5 258 347 7,6 208 005 -10,3 181 940 6,6 152 729 6,8 151 153 -5,8
Fasta Finland 275 612 6,6 257 960 7,7 207 895 -10,2 181 422 6,5 149 755 7,2 148 724 -5,9
Nyland 203 959 6,9 69 526 -0,9 149 535 -11,4 66 061 -0,2 68 788 9,6 75 155 -2,3
    Esbo 5 589 -2,2 3 156 -4,9 2 493 -1,3 3 576 -3,8 12 001 21,0 3 218 -17,3
    Helsingfors 171 968 7,3 54 472 -2,6 133 999 -11,3 51 627 3,5 41 095 11,5 59 849 -2,6
    Vanda 23 558 5,4 9 243 10,2 11 351 -19,3 7 539 -0,2 9 739 -8,2 9 096 3,6
Egentliga Finland 8 206 5,0 4 573 1,6 4 279 -8,5 5 060 -8,7 8 908 2,5 6 334 20,7
    Åbo 7 399 10,5 3 819 -1,5 1 724 -4,1 4 491 -9,1 5 691 -3,4 5 036 28,1
Satakunta 1 591 -10,7 3 111 -4,0 553 -10,5 1 615 -32,5 2 599 6,3 768 -30,7
    Björneborg 784 -14,9 696 16,0 274 -10,7 734 -40,7 1 452 66,1 401 -37,1
Egentliga Tavastland 547 -40,7 516 -48,6 451 -39,5 475 -64,6 2 343 1,5 719 -54,0
    Tavastehus 439 -37,9 329 -8,6 261 -59,7 301 -71,9 743 -35,2 399 -63,7
Birkaland 10 919 2,4 7 481 24,4 4 399 14,9 6 514 8,8 10 083 2,1 4 705 -7,7
    Tammerfors 10 719 3,0 7 204 25,6 4 326 14,7 6 240 9,4 7 682 -2,6 4 555 -7,5
Päijänne-Tavastland 1 259 -19,1 1 826 -10,4 1 835 25,1 2 444 33,8 4 302 2,4 3 473 -49,2
    Lahtis 1 074 7,3 1 286 -15,0 502 -16,7 1 961 31,1 3 589 17,6 1 787 -59,7
Kymmenedalen 1 164 -0,9 707 -44,4 128 0,0 1 553 72,4 3 921 -3,2 456 -47,1
    Kouvola 304 -47,1 299 -31,4 23 -62,3 187 12,7 1 414 -21,7 130 -79,2
Södra Karelen 1 094 -26,7 588 -26,0 361 -14,5 954 -24,3 3 506 20,5 479 -44,9
    Villmanstrand 611 -21,8 415 -19,9 161 -28,1 864 -20,5 1 831 7,5 392 -49,6
Södra Savolax 895 -3,0 905 -39,7 452 6,1 552 -27,5 1 965 0,0 322 -35,7
    S:t Michel 266 -24,4 303 -54,8 203 8,6 288 -39,0 1 058 -22,8 146 -43,8
Norra Savolax 1 723 -9,4 980 5,5 719 -5,0 1 356 -7,8 2 546 9,6 865 -8,6
    Kuopio 1 325 -13,2 674 20,8 259 -35,4 952 -10,7 1 668 11,8 663 6,1
Norra Karelen 947 -25,6 1 128 -16,1 417 -34,6 1 337 22,7 1 393 -16,2 1 000 10,1
    Joensuu 817 -18,0 964 -16,1 310 -30,0 691 11,6 621 9,7 956 25,1
Mellersta Finland 4 413 -16,2 7 251 0,5 1 167 -21,1 11 192 39,5 17 597 7,1 1 610 2,4
    Jyväskylä 3 890 -19,2 2 999 -1,6 1 054 -20,8 1 644 -11,4 2 126 -19,8 1 369 0,5
Södra Österbotten 672 -27,0 881 43,3 735 70,5 869 72,8 2 500 37,7 788 -10,0
    Seinäjoki 415 -17,3 382 35,5 368 10,5 560 94,4 849 19,2 329 -24,2
Österbotten 2 366 -2,9 2 335 19,3 695 -22,3 2 184 -18,5 2 518 -1,9 3 549 6,0
    Vasa 1 957 -9,2 2 146 24,6 637 -21,0 1 793 4,5 1 731 -4,4 3 099 9,0
Mellersta Österbotten 718 67,4 190 27,5 147 59,8 292 -2,0 1 128 77,1 309 -42,7
    Karleby 701 91,0 167 23,7 140 52,2 259 -9,4 745 89,1 288 -45,8
Norra Österbotten 5 642 -6,6 8 714 31,9 3 833 9,2 12 584 2,3 6 839 -6,8 6 032 -4,3
    Kuusamo 599 -47,8 2 678 21,9 1 914 3,1 6 186 22,1 1 117 55,6 487 88,0
    Uleåborg 4 520 5,3 3 599 7,1 1 662 12,3 2 671 -2,4 4 027 24,0 5 177 -8,1
Kajanaland 746 -14,7 6 010 -0,9 1 566 4,5 978 -9,9 972 -20,7 930 -4,0
    Kajana 189 -59,9 154 -17,6 175 -22,2 136 -44,9 610 -3,9 171 19,6
Lappland 28 751 29,3 141 238 13,8 36 623 -11,3 65 402 15,4 7 847 20,9 41 230 -5,3
    Rovaniemi 13 476 25,5 31 722 6,1 15 335 -17,9 5 755 -2,4 2 448 9,7 9 096 -5,4
Åland 843 -13,4 387 -13,4 110 -48,6 518 32,8 2 974 -9,8 2 429 -0,8
    Mariehamn 686 -23,3 312 -1,9 100 -47,9 410 25,0 1 752 0,5 2 261 3,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_010_sv.html