Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2019

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 1) Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 112 64 156 52,6 -1,4 59,97
Fasta Finland 1 082 63 186 53,1 -1,4 59,95
Nyland 174 17 953 59,1 -3,5 71,06
Egentliga Finland 63 3 412 49,9 2,0 57,79
Satakunta 40 1 444 33,5 -8,3 66,38
Egentliga Tavastland 25 1 482 36,9 5,3 50,55
Birkaland 64 4 441 54,0 -0,4 60,41
Päijänne-Tavastland 33 1 882 42,6 -5,3 53,15
Kymmenedalen 26 1 064 32,3 2,0 70,75
Södra Karelen 29 1 835 43,5 1,3 43,37
Södra Savolax 74 2 090 36,5 -2,1 48,83
Norra Savolax 44 2 390 52,9 6,3 56,16
Norra Karelen 48 1 435 47,3 -4,6 60,79
Mellersta Finland 48 3 122 48,5 -2,3 54,02
Södra Österbotten 44 2 109 32,7 -5,5 46,42
Österbotten 27 1 398 42,7 1,7 72,46
Mellersta Österbotten 17 566 34,4 -2,1 68,25
Norra Österbotten 100 4 606 55,6 0,2 46,90
Kajanaland 37 2 218 60,4 1,6 24,49
Lappland 189 9 739 64,4 -2,3 65,37
Åland 30 970 17,7 -4,0 ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2019, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/03/matk_2019_03_2019-04-26_tau_001_sv.html