Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 095 63 084 51,4 1,2 63,35
Fasta Finland 1 067 62 144 51,9 1,1 63,39
Nyland 163 17 566 59,9 0,6 68,81
Egentliga Finland 63 3 304 45,5 3,4 58,66
Satakunta 39 1 379 31,4 -2,1 65,76
Egentliga Tavastland 26 1 480 31,5 -0,1 52,83
Birkaland 67 4 526 52,1 4,1 61,10
Päijänne-Tavastland 32 1 895 39,6 -6,8 55,49
Kymmenedalen 27 953 34,2 1,6 67,73
Södra Karelen 31 1 816 44,2 -0,0 48,43
Södra Savolax 72 1 951 35,1 0,6 53,23
Norra Savolax 45 2 494 46,8 -2,2 55,96
Norra Karelen 46 1 423 42,6 -0,4 59,20
Mellersta Finland 47 3 074 46,7 -0,3 51,45
Södra Österbotten 43 1 789 38,8 2,8 49,68
Österbotten 26 1 471 35,1 -1,7 65,22
Mellersta Österbotten 16 550 37,0 3,6 71,68
Norra Österbotten 101 4 651 51,0 3,0 50,57
Kajanaland 36 2 096 55,4 6,1 44,53
Lappland 189 9 729 64,0 1,0 74,98
Åland 28 940 15,6 0,7 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_002_sv.html