Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 171 297 -87,1 158 013 -83,0 13 284 -96,7
Fasta Finland 169 145 -87,0 155 955 -83,0 13 190 -96,6
Nyland 37 889 -92,9 31 316 -89,0 6 573 -97,3
    Esbo 6 583 -81,2 5 306 -75,2 1 277 -90,6
    Helsingfors 18 512 -94,7 15 548 -90,3 2 964 -98,4
    Vanda 6 712 -92,8 5 553 -90,5 1 159 -96,7
Egentliga Finland 12 752 -84,5 12 201 -82,1 551 -96,1
    Åbo 8 000 -87,0 7 529 -84,8 471 -96,1
Satakunta 5 937 -78,4 4 121 -81,3 1 816 -66,7
    Björneborg 1 021 -93,4 968 -92,8 53 -97,4
Egentliga Tavastland 2 128 -92,8 2 083 -92,1 45 -98,7
    Tavastehus 902 -93,9 901 -93,4 1 -99,9
Birkaland 10 493 -90,1 10 032 -88,7 461 -97,3
    Tammerfors 9 178 -89,7 8 790 -88,0 388 -97,5
Päijänne-Tavastland 3 414 -91,5 3 250 -90,0 164 -97,9
    Lahtis 2 855 -88,1 2 698 -85,3 157 -97,3
Kymmenedalen 5 122 -73,8 4 810 -70,2 312 -90,8
    Kouvola 2 172 -81,8 2 082 -80,9 90 -91,3
Södra Karelen 5 864 -86,2 5 809 -78,9 55 -99,6
    Villmanstrand 3 905 -85,8 3 869 -80,4 36 -99,5
Södra Savolax 5 991 -78,4 5 876 -75,3 115 -97,1
    S:t Michel 1 900 -80,8 1 804 -78,4 96 -93,8
Norra Savolax 7 188 -85,6 6 754 -83,9 434 -94,6
    Kuopio 5 242 -83,2 5 128 -79,9 114 -98,0
Norra Karelen 3 478 -87,4 3 437 -85,4 41 -99,0
    Joensuu 2 317 -85,1 2 281 -83,4 36 -98,0
Mellersta Finland 14 445 -76,9 14 076 -75,2 369 -93,4
    Jyväskylä 6 912 -81,2 6 619 -79,7 293 -92,9
Södra Österbotten 5 477 -85,0 5 110 -85,1 367 -82,2
    Seinäjoki 2 883 -75,1 2 782 -74,4 101 -86,5
Österbotten 4 775 -81,1 4 371 -78,0 404 -92,6
    Vasa 2 144 -88,4 2 070 -85,4 74 -98,3
Mellersta Österbotten 3 314 -61,5 3 243 -57,5 71 -92,7
    Karleby 2 367 -66,5 2 333 -62,3 34 -96,2
Norra Österbotten 13 504 -82,2 12 326 -81,2 1 178 -88,7
    Kuusamo 1 010 -91,9 1 010 -89,7 . .
    Uleåborg 5 734 -86,6 5 336 -85,5 398 -93,6
Kajanaland 16 735 -57,1 16 663 -55,3 72 -95,7
    Kajana 1 265 -80,8 1 259 -79,6 6 -98,5
    Sotkamo 14 893 -52,4 14 858 -50,6 35 -97,2
Lappland 10 639 -85,3 10 477 -72,5 162 -99,5
    Rovaniemi 3 565 -89,5 3 517 -80,9 48 -99,7
Åland 2 152 -90,7 2 058 -83,8 94 -99,1
    Mariehamn 565 -96,8 500 -94,9 65 -99,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_007_sv.html