Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 044 574 -41,7 2 670 166 -42,6 1 374 408 -39,9
Fasta Finland 4 029 398 -41,5 2 661 133 -42,5 1 368 265 -39,5
Nyland 1 122 918 -49,7 668 557 -46,6 454 361 -53,7
    Esbo 82 075 -43,1 53 143 -40,4 28 932 -47,5
    Helsingfors 726 247 -50,2 386 868 -45,7 339 379 -54,5
    Vanda 206 177 -50,4 139 111 -49,3 67 066 -52,5
Egentliga Finland 188 055 -45,9 161 203 -44,3 26 852 -53,6
    Åbo 133 738 -49,3 114 246 -47,0 19 492 -59,7
Satakunta 50 787 -48,2 40 881 -49,7 9 906 -41,0
    Björneborg 26 504 -51,9 22 048 -53,6 4 456 -41,8
Egentliga Tavastland 57 523 -54,1 53 600 -52,5 3 923 -68,3
    Tavastehus 31 646 -51,2 29 220 -51,0 2 426 -54,1
Birkaland 267 463 -45,4 231 635 -45,0 35 828 -48,1
    Tammerfors 232 674 -42,0 200 095 -40,9 32 579 -48,3
Päijänne-Tavastland 94 284 -50,3 77 445 -48,9 16 839 -55,8
    Lahtis 54 925 -51,9 41 795 -51,8 13 130 -52,2
Kymmenedalen 39 499 -43,3 31 230 -41,9 8 269 -48,1
    Kouvola 18 082 -53,0 15 941 -52,7 2 141 -54,9
Södra Karelen 116 880 -43,1 75 554 -44,5 41 326 -40,4
    Villmanstrand 70 608 -46,3 52 714 -45,4 17 894 -48,9
Södra Savolax 73 068 -43,6 63 690 -43,3 9 378 -45,6
    S:t Michel 28 176 -46,3 24 413 -44,2 3 763 -56,7
Norra Savolax 160 479 -42,3 141 734 -42,1 18 745 -44,1
    Kuopio 112 708 -39,9 101 382 -38,4 11 326 -50,4
Norra Karelen 73 528 -41,9 62 336 -42,4 11 192 -39,0
    Joensuu 39 251 -42,0 32 089 -44,5 7 162 -27,3
Mellersta Finland 214 425 -39,2 180 622 -41,0 33 803 -27,6
    Jyväskylä 101 415 -39,8 89 993 -39,1 11 422 -44,6
Södra Österbotten 96 466 -40,2 91 508 -40,3 4 958 -37,5
    Seinäjoki 36 931 -36,5 35 004 -35,4 1 927 -52,0
Österbotten 61 517 -44,4 50 444 -42,9 11 073 -50,4
    Vasa 44 392 -47,7 36 712 -45,3 7 680 -56,7
Mellersta Österbotten 23 956 -33,1 22 231 -30,6 1 725 -54,3
    Karleby 17 941 -42,0 16 500 -40,9 1 441 -52,4
Norra Österbotten 316 854 -34,8 242 556 -38,2 74 298 -20,5
    Kuusamo 121 143 -22,0 80 545 -27,5 40 598 -8,3
    Uleåborg 118 647 -46,4 100 538 -46,7 18 109 -44,9
Kajanaland 257 253 -25,5 234 653 -23,5 22 600 -41,5
    Kajana 23 668 -39,1 21 964 -38,6 1 704 -44,3
    Sotkamo 223 989 -24,3 206 226 -22,1 17 763 -42,9
Lappland 814 443 -25,9 231 254 -39,5 583 189 -18,7
    Rovaniemi 222 795 -25,6 49 418 -36,5 173 377 -21,8
Åland 15 176 -71,8 9 033 -68,3 6 143 -75,8
    Mariehamn 12 353 -72,1 6 625 -73,5 5 728 -70,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_008_sv.html