Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 681 149 -37,3 6 859 593 -29,8 1 821 556 -55,3
Fasta Finland 8 572 850 -36,9 6 769 058 -29,9 1 803 792 -54,0
Nyland 1 775 046 -55,4 1 218 401 -44,9 556 645 -68,6
Egentliga Finland 499 140 -35,2 457 552 -28,5 41 588 -67,9
Satakunta 185 708 -23,8 168 994 -21,1 16 714 -43,5
Egentliga Tavastland 129 448 -42,4 123 893 -39,8 5 555 -70,4
Birkaland 595 188 -37,9 545 221 -34,9 49 967 -58,8
Päijänne-Tavastland 195 656 -44,5 174 547 -39,1 21 109 -67,9
Kymmenedalen 127 224 -31,7 113 103 -24,8 14 121 -60,6
Södra Karelen 299 355 -33,0 247 269 -20,9 52 086 -61,1
Södra Savolax 316 579 -26,4 289 529 -14,8 27 050 -70,2
Norra Savolax 362 636 -32,3 332 098 -28,5 30 538 -56,7
Norra Karelen 225 381 -28,5 205 617 -24,8 19 764 -52,8
Mellersta Finland 445 744 -33,8 405 659 -31,1 40 085 -52,4
Södra Österbotten 344 325 -25,3 336 189 -23,9 8 136 -57,3
Österbotten 174 037 -29,3 155 711 -20,5 18 326 -63,6
Mellersta Österbotten 66 286 -22,8 62 901 -16,3 3 385 -68,5
Norra Österbotten 933 017 -18,7 795 632 -16,9 137 385 -27,6
Kajanaland 504 166 -17,7 472 278 -13,9 31 888 -50,2
Lappland 1 393 914 -27,0 664 464 -27,1 729 450 -26,9
Åland 108 299 -59,7 90 535 -25,0 17 764 -88,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/07/matk_2020_07_2020-08-27_tau_004_sv.html