Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 101 60 682 32,8 -19,2 48,51
Fasta Finland 1 051 59 324 33,1 -19,5 48,51
Nyland 149 16 151 28,8 -42,6 53,00
Egentliga Finland 77 3 671 39,9 -20,8 49,76
Satakunta 37 1 348 36,7 -4,1 57,54
Egentliga Tavastland 25 1 477 28,5 -7,4 46,20
Birkaland 67 4 582 38,0 -25,3 49,88
Päijänne-Tavastland 34 1 690 35,8 -8,5 40,87
Kymmenedalen 28 1 022 34,9 -5,2 60,77
Södra Karelen 32 1 842 47,0 -3,8 44,87
Södra Savolax 73 1 940 37,1 -1,3 49,49
Norra Savolax 46 2 521 36,2 -11,4 49,86
Norra Karelen 47 1 471 38,3 -7,6 52,53
Mellersta Finland 45 2 984 33,3 -14,6 40,84
Södra Österbotten 43 1 813 34,5 -12,7 45,69
Österbotten 28 1 536 24,6 -26,2 70,04
Mellersta Österbotten 15 528 52,2 12,1 70,37
Norra Österbotten 106 4 963 42,7 -0,9 44,74
Kajanaland 34 2 017 49,7 4,6 39,14
Lappland 165 7 768 17,6 -8,2 42,47
Åland 50 1 358 13,3 -5,8 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_001_sv.html