Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 081 60 414 28,5 -23,6 54,28
Fasta Finland 1 029 59 043 28,8 -24,0 54,31
Nyland 146 15 976 25,8 -45,2 55,94
Egentliga Finland 74 3 507 35,7 -27,8 53,72
Satakunta 36 1 364 33,8 -9,6 68,57
Egentliga Tavastland 25 1 451 23,5 -14,8 47,62
Birkaland 65 4 556 32,7 -27,5 55,07
Päijänne-Tavastland 30 1 617 30,6 -12,0 47,48
Kymmenedalen 27 989 28,2 -10,0 76,60
Södra Karelen 33 1 835 36,7 -6,9 49,04
Södra Savolax 70 1 846 31,6 -7,1 56,15
Norra Savolax 45 2 477 27,7 -16,1 61,38
Norra Karelen 43 1 432 36,0 -10,7 69,82
Mellersta Finland 43 2 875 27,9 -19,2 49,19
Södra Österbotten 41 1 788 31,9 -15,6 55,28
Österbotten 27 1 353 20,5 -28,6 63,87
Mellersta Österbotten 15 511 31,4 -9,5 68,35
Norra Österbotten 107 4 927 36,0 -8,7 49,71
Kajanaland 34 1 961 42,2 3,1 48,35
Lappland 168 8 578 18,4 -15,9 49,74
Åland 52 1 371 9,9 -5,6 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_001_sv.html