Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 107 56 288 37,8 -15,1 52,12
Fasta Finland 1 046 54 905 38,1 -15,1 52,18
Nyland 139 14 047 38,1 -30,0 60,08
Egentliga Finland 76 3 256 41,5 -15,4 51,65
Satakunta 38 1 359 35,6 -7,9 53,19
Egentliga Tavastland 24 1 338 28,1 -10,7 49,35
Birkaland 65 4 106 40,9 -14,9 52,81
Päijänne-Tavastland 30 1 582 32,8 -12,6 46,70
Kymmenedalen 26 913 37,7 -4,9 55,89
Södra Karelen 31 1 814 40,2 -10,2 45,75
Södra Savolax 74 1 998 38,0 -4,2 46,30
Norra Savolax 45 2 352 38,4 -11,7 49,29
Norra Karelen 46 1 279 42,3 -5,9 50,23
Mellersta Finland 48 2 864 37,3 -10,5 45,63
Södra Österbotten 43 1 741 37,0 -8,5 42,38
Österbotten 29 1 383 30,1 -14,6 48,62
Mellersta Österbotten 16 530 33,0 -6,2 54,56
Norra Österbotten 105 4 672 40,1 -7,1 42,84
Kajanaland 35 1 964 48,4 1,0 41,81
Lappland 168 7 700 35,8 -6,9 60,78
Åland 61 1 382 20,5 -14,6 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_002_sv.html