Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 539 013 -36,5 11 313 270 -24,8 2 225 743 -64,5
Fasta Finland 13 384 411 -36,0 11 181 420 -24,9 2 202 991 -63,6
Nyland 2 704 428 -58,6 1 989 255 -44,2 715 173 -76,0
Egentliga Finland 856 439 -31,2 787 832 -20,4 68 607 -73,2
Satakunta 303 400 -19,5 279 246 -13,1 24 154 -56,5
Egentliga Tavastland 227 608 -36,9 219 693 -33,5 7 915 -73,7
Birkaland 989 718 -34,4 915 529 -29,6 74 189 -64,7
Päijänne-Tavastland 327 712 -40,4 297 792 -34,3 29 920 -69,0
Kymmenedalen 210 337 -27,7 188 101 -19,9 22 236 -60,3
Södra Karelen 488 516 -30,7 423 640 -12,7 64 876 -70,4
Södra Savolax 506 166 -22,5 465 652 -8,5 40 514 -71,9
Norra Savolax 581 292 -28,1 545 023 -23,1 36 269 -63,5
Norra Karelen 378 083 -21,3 347 509 -15,8 30 574 -54,7
Mellersta Finland 689 826 -30,0 643 326 -25,6 46 500 -61,7
Södra Österbotten 550 074 -21,8 528 540 -19,8 21 534 -51,0
Österbotten 262 987 -30,8 236 773 -21,1 26 214 -67,2
Mellersta Österbotten 105 622 -24,6 99 896 -14,6 5 726 -75,3
Norra Österbotten 1 485 224 -11,3 1 306 085 -7,7 179 139 -30,8
Kajanaland 803 250 -12,1 760 222 -8,0 43 028 -50,8
Lappland 1 913 729 -26,7 1 147 306 -17,6 766 423 -37,2
Åland 154 602 -60,4 131 850 -21,5 22 752 -89,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_004_sv.html