Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 51 056 29,7 -26,6 90,40 26,85
Fasta Finland 594 50 158 29,9 -26,9 90,47 27,04
Nyland 109 14 379 24,3 -46,8 89,03 21,60
    Esbo 11 1 077 40,9 -23,5 59,32 24,24
    Helsingfors 52 9 095 21,2 -56,8 92,98 19,70
    Vanda 10 2 194 25,7 -44,9 92,28 23,75
Egentliga Finland 38 2 812 40,5 -29,1 87,30 35,33
    Åbo 20 1 995 44,2 -35,9 84,22 37,26
Satakunta 23 1 101 38,7 -11,3 95,33 36,91
    Björneborg 7 578 35,0 -14,2 95,02 33,26
Egentliga Tavastland 16 1 309 24,7 -15,8 80,57 19,90
    Tavastehus 7 602 30,1 -22,0 85,24 25,68
Birkaland 44 4 074 32,9 -31,1 93,23 30,68
    Tammerfors 27 3 153 36,0 -34,6 94,59 34,07
Päijänne-Tavastland 14 1 486 31,8 -12,2 69,22 22,03
    Lahtis 7 913 35,5 -23,7 68,43 24,30
Kymmenedalen 15 782 31,9 -12,0 105,44 33,68
    Kouvola 7 349 34,3 -16,5 99,36 34,11
Södra Karelen 15 1 467 38,0 -7,3 91,28 34,72
    Villmanstrand 6 846 45,4 -2,9 96,63 43,91
Södra Savolax 25 1 320 37,3 -7,9 94,52 35,28
    S:t Michel 8 509 37,4 -11,2 89,88 33,62
Norra Savolax 27 2 279 28,5 -18,8 96,45 27,50
    Kuopio 13 1 332 30,1 -21,3 105,39 31,70
Norra Karelen 20 1 200 39,2 -13,4 105,27 41,24
    Joensuu 7 632 44,7 -20,8 108,53 48,48
Mellersta Finland 23 2 505 29,4 -21,7 86,48 25,46
    Jyväskylä 12 1 292 34,3 -28,7 95,09 32,62
Södra Österbotten 24 1 616 34,4 -18,2 81,74 28,12
    Seinäjoki 6 677 33,3 -30,3 97,62 32,53
Österbotten 23 1 310 21,1 -30,8 90,04 18,96
    Vasa 9 869 18,9 -39,0 87,70 16,53
Mellersta Österbotten 10 460 30,8 -11,7 95,49 29,39
    Karleby 5 355 35,1 -12,2 97,41 34,20
Norra Österbotten 54 3 640 41,3 -12,6 89,88 37,12
    Kuusamo 13 878 32,0 -12,1 115,03 36,79
    Uleåborg 10 1 439 51,6 -24,9 91,01 46,97
Kajanaland 19 1 766 43,9 -2,4 88,47 38,82
    Kajana 6 419 33,7 -7,9 84,90 28,59
A18B765 6 1 109 54,7 2,2 90,20 49,35
Lappland 95 6 652 19,6 -19,2 99,58 19,49
    Rovaniemi 18 1 583 24,6 -43,0 92,66 22,75
Åland 16 898 12,9 -6,1 . .
    Mariehamn 8 585 20,6 -6,9 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_005_sv.html