Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 573 47 158 23,1 -28,5 91,25 21,05
Fasta Finland 566 46 767 23,1 -28,8 91,25 21,09
Nyland 103 13 061 20,3 -39,8 87,76 17,82
    Esbo 11 1 033 31,0 -22,2 54,34 16,87
    Helsingfors 47 8 229 17,6 -47,9 93,27 16,41
    Vanda 9 1 931 26,6 -36,0 93,18 24,77
Egentliga Finland 38 2 916 24,0 -25,4 86,33 20,73
    Åbo 21 2 120 24,1 -30,4 85,09 20,53
Satakunta 21 1 006 22,2 -12,8 90,56 20,08
    Björneborg 7 579 20,2 -16,6 94,62 19,08
Egentliga Tavastland 16 1 268 14,8 -17,1 76,72 11,38
    Tavastehus 7 644 20,9 -17,5 80,15 16,77
Birkaland 39 3 017 27,3 -24,8 92,82 25,35
    Tammerfors 24 2 403 29,4 -28,3 94,57 27,83
Päijänne-Tavastland 15 1 552 23,4 -16,4 90,09 21,07
    Lahtis 7 957 29,6 -16,7 90,13 26,69
Kymmenedalen 13 779 23,2 -16,8 102,76 23,85
    Kouvola 6 361 26,1 -18,3 104,81 27,35
Södra Karelen 14 1 443 21,5 -21,8 85,36 18,36
    Villmanstrand 6 846 24,9 -23,5 85,37 21,28
Södra Savolax 22 1 186 27,7 -12,0 96,58 26,77
    S:t Michel 8 538 23,8 -19,6 83,10 19,81
Norra Savolax 26 2 143 22,2 -19,6 96,74 21,48
    Kuopio 13 1 328 26,6 -21,4 100,29 26,68
Norra Karelen 19 973 26,9 -14,2 91,05 24,50
    Joensuu 6 402 29,7 -20,4 90,94 26,98
Mellersta Finland 23 2 505 25,4 -16,4 88,97 22,56
    Jyväskylä 12 1 292 24,3 -22,6 92,70 22,56
Södra Österbotten 22 1 424 23,6 -15,0 71,72 16,92
    Seinäjoki 6 573 24,0 -19,2 100,19 24,01
Österbotten 21 1 270 18,7 -14,9 87,94 16,40
    Vasa 8 838 19,6 -17,6 87,18 17,12
Mellersta Österbotten 10 440 22,1 -12,7 87,51 19,30
    Karleby 5 339 24,7 -17,0 88,83 21,96
Norra Österbotten 54 3 561 30,5 -21,2 91,65 27,98
    Kuusamo 14 897 30,9 -22,6 102,74 31,75
    Uleåborg 10 1 440 35,3 -33,7 89,36 31,58
Kajanaland 19 1 799 36,9 -14,6 77,68 28,66
    Kajana 6 416 33,8 -7,1 83,28 28,18
    Sotkamo 6 1 186 40,9 -20,6 75,74 30,98
Lappland 91 6 424 19,1 -45,4 112,20 21,41
    Rovaniemi 17 1 526 19,0 -60,5 124,83 23,68
Åland 7 391 17,7 -2,2 . .
    Mariehamn 4 330 19,0 -11,0 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/01/matk_2021_01_2021-02-25_tau_003_sv.html