Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 703 526 -54,9 650 773 -37,4 52 753 -89,9
Fasta Finland 701 570 -54,9 649 083 -37,4 52 487 -89,9
Nyland 126 493 -70,3 107 471 -59,1 19 022 -88,4
    Esbo 14 505 -45,3 11 026 -36,0 3 479 -62,5
    Helsingfors 71 967 -74,1 63 084 -58,7 8 883 -92,9
    Vanda 20 705 -74,5 15 039 -74,3 5 666 -75,0
Egentliga Finland 37 441 -46,4 36 253 -39,2 1 188 -88,4
    Åbo 26 105 -49,2 25 134 -43,2 971 -86,4
Satakunta 9 973 -42,1 8 741 -37,4 1 232 -62,2
    Björneborg 5 739 -46,8 5 300 -39,8 439 -77,9
Egentliga Tavastland 12 959 -44,6 12 778 -41,5 181 -88,5
    Tavastehus 8 492 -41,0 8 421 -37,0 71 -93,2
Birkaland 48 286 -54,7 45 947 -50,4 2 339 -83,1
    Tammerfors 38 134 -58,4 36 191 -53,9 1 943 -85,3
Päijänne-Tavastland 19 560 -46,9 16 403 -46,5 3 157 -49,1
    Lahtis 12 779 -36,5 9 762 -36,8 3 017 -35,6
Kymmenedalen 7 492 -36,2 6 576 -29,3 916 -62,3
    Kouvola 4 365 -19,5 3 903 -18,4 462 -27,6
Södra Karelen 26 045 -43,8 25 284 -25,0 761 -94,0
    Villmanstrand 16 036 -43,3 15 768 -31,7 268 -94,8
Södra Savolax 15 418 -38,8 15 218 -32,6 200 -92,3
    S:t Michel 5 759 -41,7 5 581 -37,3 178 -81,8
Norra Savolax 37 302 -44,0 36 720 -39,5 582 -90,2
    Kuopio 29 437 -38,2 29 050 -34,7 387 -87,9
Norra Karelen 17 140 -44,3 16 643 -40,8 497 -81,2
    Joensuu 5 414 -65,9 5 161 -63,4 253 -85,7
Mellersta Finland 59 176 -35,0 57 218 -25,5 1 958 -86,2
    Jyväskylä 19 193 -52,2 18 353 -48,8 840 -80,5
Södra Österbotten 21 101 -44,4 20 506 -43,3 595 -67,5
    Seinäjoki 5 906 -53,4 5 577 -53,5 329 -52,5
Österbotten 10 281 -53,8 9 572 -46,0 709 -84,3
    Vasa 7 325 -59,0 6 960 -51,9 365 -89,2
Mellersta Österbotten 4 238 -35,1 4 145 -29,6 93 -85,5
    Karleby 3 909 -35,3 3 843 -29,2 66 -89,2
Norra Österbotten 79 121 -37,4 76 857 -20,4 2 264 -92,4
    Kuusamo 33 161 -37,0 32 478 -8,4 683 -96,0
    Uleåborg 28 587 -37,6 27 670 -29,9 917 -85,5
Kajanaland 75 593 -19,5 69 515 -22,7 6 078 57,2
    Kajana 7 198 -22,2 6 723 -24,6 475 39,7
    Sotkamo 65 294 -19,2 59 744 -23,9 5 550 139,8
Lappland 93 951 -70,2 83 236 6,5 10 715 -95,5
    Rovaniemi 21 899 -74,4 17 276 3,8 4 623 -93,3
Åland 1 956 -65,9 1 690 -42,0 266 -90,6
    Mariehamn 1 769 -67,3 1 503 -47,4 266 -89,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_007_sv.html