Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 550 639 393,0 508 721 399,9 41 918 322,4
Fasta Finland 548 075 394,1 506 383 399,9 41 692 333,5
Nyland 104 403 253,4 78 645 231,0 25 758 345,2
    Esbo 15 564 182,0 11 762 179,3 3 802 190,7
    Helsingfors 51 577 269,1 42 300 294,3 9 277 185,9
    Vanda 22 502 228,7 13 627 119,6 8 875 1287
Egentliga Finland 23 212 208,8 21 976 214,0 1 236 138,2
    Åbo 14 356 246,9 13 350 235,8 1 006 521,0
Satakunta 10 687 296,4 8 697 300,4 1 990 279,8
    Björneborg 4 766 511,0 4 255 577,5 511 236,2
Egentliga Tavastland 7 430 380,3 7 237 387,0 193 216,4
    Tavastehus 4 709 699,5 4 631 734,4 78 129,4
Birkaland 31 953 283,4 30 595 283,0 1 358 292,5
    Tammerfors 24 613 264,7 23 339 258,8 1 274 422,1
Päijänne-Tavastland 10 098 240,3 9 069 216,4 1 029 918,8
    Lahtis 7 090 228,7 6 225 202,8 865 756,4
Kymmenedalen 6 658 127,6 6 199 124,8 459 174,9
    Kouvola 3 739 144,9 3 527 139,9 212 271,9
Södra Karelen 10 190 242,6 9 821 233,4 369 1218
    Villmanstrand 5 453 180,6 5 307 175,8 146 668,4
Södra Savolax 16 249 460,5 16 050 467,7 199 176,4
    S:t Michel 4 800 235,0 4 676 241,8 124 90,8
Norra Savolax 26 479 573,1 25 826 593,5 653 211,0
    Kuopio 17 285 624,7 16 808 641,1 477 307,7
Norra Karelen 11 780 425,7 11 460 442,6 320 148,1
    Joensuu 4 996 317,7 4 749 310,8 247 517,5
Mellersta Finland 34 843 271,5 33 960 273,3 883 213,1
    Jyväskylä 13 230 237,9 12 828 247,5 402 79,5
Södra Österbotten 20 228 484,1 19 362 496,7 866 297,2
    Seinäjoki 6 041 218,1 5 822 210,2 219 895,5
Österbotten 10 408 241,7 9 461 229,5 947 441,1
    Vasa 7 150 519,0 6 855 516,5 295 586,0
Mellersta Österbotten 4 421 180,0 4 301 176,1 120 471,4
    Karleby 4 053 201,6 3 956 194,3 97 .
Norra Österbotten 65 269 659,1 63 898 713,9 1 371 83,5
    Kuusamo 29 418 2200 29 346 2194 72 .
    Uleåborg 21 290 625,1 20 663 639,5 627 341,5
Kajanaland 58 703 568,7 58 103 567,1 600 769,6
    Kajana 5 326 639,7 5 039 618,8 287 1411
    Sotkamo 51 157 538,9 50 867 539,3 290 480,0
Lappland 95 064 1019 91 723 1000 3 341 1962
    Rovaniemi 12 405 412,2 12 025 416,8 380 300,0
Åland 2 564 233,0 2 338 403,9 226 -26,1
    Mariehamn 2 015 303,8 1 790 728,7 225 -20,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, april 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_007_sv.html