Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 850 333 183,7 778 775 177,9 71 558 266,2
Fasta Finland 829 899 180,7 760 349 175,2 69 550 259,4
Nyland 213 559 240,9 170 680 218,6 42 879 372,6
Egentliga Finland 63 435 287,4 60 449 290,5 2 986 233,3
Satakunta 24 396 123,1 20 697 138,7 3 699 63,5
Egentliga Tavastland 17 061 337,9 16 710 337,0 351 387,5
Birkaland 68 336 272,2 65 646 271,6 2 690 288,2
Päijänne-Tavastland 29 103 156,2 27 877 154,4 1 226 206,5
Kymmenedalen 15 231 80,3 14 228 76,7 1 003 153,9
Södra Karelen 25 643 126,9 24 951 124,2 692 302,3
Södra Savolax 31 469 116,8 30 716 121,7 753 13,2
Norra Savolax 41 844 215,4 39 685 215,8 2 159 207,5
Norra Karelen 25 961 222,0 25 504 228,5 457 52,8
Mellersta Finland 45 404 69,3 43 292 64,7 2 112 297,0
Södra Österbotten 40 551 235,5 39 748 241,3 803 81,7
Österbotten 15 661 181,4 14 247 178,8 1 414 210,8
Mellersta Österbotten 6 964 45,7 6 598 40,1 366 415,5
Norra Österbotten 72 568 150,2 70 436 155,2 2 132 51,3
Kajanaland 43 191 117,0 42 074 112,2 1 117 1351
Lappland 49 522 170,5 46 811 166,4 2 711 268,3
Åland 20 434 398,1 18 426 370,8 2 008 968,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_003_sv.html