Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 594 49 163 28,7 11,2 90,45 25,93
Fasta Finland 578 48 295 28,8 11,0 90,45 26,01
Nyland 114 15 315 27,4 8,7 92,49 25,39
    Esbo 13 1 272 44,6 2,8 59,43 26,49
    Helsingfors 56 9 902 20,0 4,8 98,97 19,78
    Vanda 11 2 311 42,8 15,4 89,46 38,33
Egentliga Finland 43 2 915 36,6 15,3 90,14 32,98
    Åbo 22 1 971 34,5 12,0 89,78 30,94
Satakunta 24 1 053 48,1 23,9 103,89 50,01
    Björneborg 7 492 44,1 31,3 94,23 41,54
Egentliga Tavastland 17 1 258 21,4 7,1 79,64 17,04
    Tavastehus 6 580 29,5 11,4 88,97 26,22
Birkaland 42 3 438 33,7 17,0 93,94 31,67
    Tammerfors 26 2 772 34,8 15,7 95,02 33,08
Päijänne-Tavastland 14 1 628 24,6 10,9 68,52 16,86
    Lahtis 7 1 016 26,7 14,2 70,74 18,86
Kymmenedalen 14 857 29,3 3,1 95,50 28,00
    Kouvola 6 406 35,3 -4,0 88,89 31,34
Södra Karelen 14 1 445 25,8 13,4 91,99 23,78
    Villmanstrand 6 843 27,8 16,0 90,80 25,29
Södra Savolax 23 1 239 39,3 22,0 96,42 37,90
    S:t Michel 7 507 33,2 17,8 89,02 29,57
Norra Savolax 27 2 184 31,8 14,5 100,12 31,79
    Kuopio 14 1 371 34,5 15,5 103,88 35,85
Norra Karelen 20 951 42,4 26,9 95,27 40,43
    Joensuu 5 362 56,2 26,3 101,92 57,33
Mellersta Finland 22 2 469 27,3 1,9 89,04 24,31
    Jyväskylä 12 1 279 33,2 3,6 93,10 30,86
Södra Österbotten 23 1 638 31,2 12,7 75,49 23,53
    Seinäjoki 6 672 33,9 13,7 97,81 33,17
Österbotten 22 1 274 30,2 12,7 89,72 27,08
    Vasa 8 833 29,8 10,9 89,78 26,80
Mellersta Österbotten 10 457 28,8 11,1 91,33 26,30
    Karleby 5 351 33,8 14,5 92,02 31,07
Norra Österbotten 51 3 503 29,8 11,8 86,54 25,82
    Kuusamo 12 850 13,7 10,4 85,91 11,74
    Uleåborg 10 1 411 39,4 5,2 97,82 38,57
Kajanaland 19 1 782 32,4 14,1 77,32 25,02
    Kajana 6 417 32,9 1,5 85,64 28,15
    Sotkamo 6 1 121 37,0 18,0 72,53 26,82
Lappland 79 4 889 13,6 3,4 86,46 11,79
    Rovaniemi 14 1 348 21,5 9,4 92,40 19,86
Åland 16 868 24,5 17,5 . .
    Mariehamn 7 582 29,0 23,2 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_005_sv.html