Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 639 686 261,6 582 538 256,2 57 148 327,6
Fasta Finland 627 859 259,3 571 378 253,8 56 481 325,6
Nyland 173 177 377,6 139 449 370,2 33 728 411,1
    Esbo 21 839 230,3 17 418 226,5 4 421 246,2
    Helsingfors 86 287 379,2 73 937 389,1 12 350 327,2
    Vanda 37 283 455,5 24 460 340,5 12 823 1006
Egentliga Finland 52 667 359,7 49 926 359,0 2 741 372,6
    Åbo 33 031 358,3 30 630 354,3 2 401 415,2
Satakunta 19 575 229,1 15 921 283,3 3 654 103,7
    Björneborg 9 430 823,6 8 863 815,6 567 969,8
Egentliga Tavastland 14 005 536,3 13 660 533,6 345 666,7
    Tavastehus 8 516 844,1 8 372 829,2 144 14300
Birkaland 56 563 391,9 54 241 396,3 2 322 307,4
    Tammerfors 45 480 350,7 43 437 353,0 2 043 307,0
Päijänne-Tavastland 16 942 363,0 16 137 364,9 805 328,2
    Lahtis 11 902 316,9 11 268 317,6 634 303,8
Kymmenedalen 10 427 103,7 9 524 98,1 903 189,4
    Kouvola 5 988 175,7 5 426 160,6 562 524,4
Södra Karelen 18 518 199,9 18 045 194,9 473 760,0
    Villmanstrand 11 207 187,0 11 040 185,3 167 363,9
Södra Savolax 21 557 229,1 21 198 229,0 359 232,4
    S:t Michel 7 101 192,5 6 802 190,8 299 236,0
Norra Savolax 32 486 338,0 30 435 332,7 2 051 435,5
    Kuopio 22 430 299,3 20 529 273,1 1 901 1568
Norra Karelen 18 696 433,1 18 338 429,1 358 773,2
    Joensuu 8 287 257,7 8 062 253,4 225 525,0
Mellersta Finland 37 545 69,3 35 773 63,8 1 772 409,2
    Jyväskylä 19 752 204,6 19 112 208,0 640 129,4
Södra Österbotten 22 843 317,1 22 256 335,5 587 59,9
    Seinäjoki 7 427 157,6 7 242 160,3 185 83,2
Österbotten 14 453 205,2 13 233 207,5 1 220 183,1
    Vasa 9 542 345,1 9 144 341,7 398 437,8
Mellersta Österbotten 4 872 82,7 4 544 75,1 328 362,0
    Karleby 4 435 87,4 4 226 81,1 209 514,7
Norra Österbotten 48 092 249,6 46 086 266,2 2 006 70,9
    Kuusamo 7 676 624,2 7 631 619,9 45 .
    Uleåborg 25 057 330,8 24 099 344,4 958 143,8
Kajanaland 37 581 128,7 36 860 124,9 721 1659
    Kajana 5 276 343,4 4 854 310,0 422 6933
    Sotkamo 31 235 109,7 30 947 108,3 288 722,9
Lappland 27 860 186,8 25 752 169,7 2 108 1185
    Rovaniemi 12 357 246,6 11 221 219,1 1 136 2267
Åland 11 827 449,6 11 160 442,3 667 609,6
    Mariehamn 8 319 1372 7 752 1450 567 772,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_007_sv.html