Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 297 66 870 38,6 5,2 45,33
Fasta Finland 1 222 65 194 38,9 5,1 45,50
Nyland 161 18 072 31,0 1,8 50,78
Egentliga Finland 103 4 171 51,6 12,7 51,19
Satakunta 43 1 447 50,3 10,9 47,39
Egentliga Tavastland 30 1 546 28,0 6,8 46,96
Birkaland 76 4 409 48,8 6,8 48,41
Päijänne-Tavastland 37 1 907 34,3 0,1 40,72
Kymmenedalen 29 1 149 44,5 3,0 46,53
Södra Karelen 32 1 876 51,4 11,4 42,25
Södra Savolax 80 2 537 46,9 6,5 46,03
Norra Savolax 53 2 692 48,7 15,9 47,91
Norra Karelen 59 1 432 53,7 10,6 45,18
Mellersta Finland 55 3 160 43,6 9,2 42,64
Södra Österbotten 54 2 191 41,2 6,2 37,18
Österbotten 35 1 646 36,7 3,1 47,35
Mellersta Österbotten 20 605 31,8 4,0 44,13
Norra Österbotten 116 5 301 40,0 4,9 39,11
Kajanaland 40 2 192 52,6 -1,4 39,26
Lappland 199 8 861 27,0 6,3 41,63
Åland . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_001_sv.html