Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 082 58 659 29,0 -8,3 49,48
Fasta Finland 1 049 57 795 29,1 -8,6 49,55
Nyland 143 15 677 25,7 -18,4 53,90
Egentliga Finland 80 3 658 29,7 -5,3 52,64
Satakunta 37 1 288 31,1 4,0 59,13
Egentliga Tavastland 25 1 402 19,2 -5,9 45,48
Birkaland 66 3 888 32,1 -6,7 48,86
Päijänne-Tavastland 35 1 777 24,3 -5,2 43,57
Kymmenedalen 24 1 006 27,0 -3,2 59,37
Södra Karelen 31 1 820 28,7 -1,5 46,81
Södra Savolax 64 1 808 34,1 3,8 49,58
Norra Savolax 48 2 466 32,0 -1,5 53,08
Norra Karelen 48 1 242 36,9 2,3 54,01
Mellersta Finland 45 2 897 31,0 -4,8 42,99
Södra Österbotten 44 1 708 30,1 -0,6 39,05
Österbotten 26 1 380 25,6 -3,6 57,15
Mellersta Österbotten 16 523 26,2 0,8 57,20
Norra Österbotten 107 4 932 34,1 -0,8 44,80
Kajanaland 35 2 032 47,3 3,9 43,69
Lappland 174 8 292 25,5 -18,5 50,62
Åland . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_002_sv.html