Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 785 744 -5,6 5 428 398 21,9 357 346 -78,7
Fasta Finland 5 717 545 -6,1 5 364 356 21,4 353 189 -78,8
Nyland 1 036 241 -28,0 858 321 -7,8 177 920 -65,0
Egentliga Finland 337 649 9,3 324 866 19,4 12 783 -65,5
Satakunta 120 924 17,6 110 204 23,6 10 720 -21,7
Egentliga Tavastland 86 758 2,6 84 872 6,0 1 886 -58,4
Birkaland 405 863 3,2 392 005 11,8 13 858 -67,5
Päijänne-Tavastland 157 336 1,6 146 790 9,8 10 546 -50,0
Kymmenedalen 82 775 15,3 77 305 26,2 5 470 -48,0
Södra Karelen 170 674 -11,0 165 848 17,5 4 826 -90,5
Södra Savolax 207 956 24,5 204 072 40,6 3 884 -82,3
Norra Savolax 271 670 12,6 260 896 22,5 10 774 -61,9
Norra Karelen 161 752 15,9 158 465 29,9 3 287 -81,3
Mellersta Finland 342 200 8,6 332 864 19,7 9 336 -74,8
Södra Österbotten 237 943 27,6 232 791 29,5 5 152 -22,4
Österbotten 89 398 2,9 81 483 11,0 7 915 -41,1
Mellersta Österbotten 41 517 9,3 40 342 14,5 1 175 -57,0
Norra Österbotten 722 724 14,3 706 738 36,3 15 986 -85,9
Kajanaland 439 196 18,7 424 663 24,7 14 533 -50,6
Lappland 804 969 -30,9 761 831 67,3 43 138 -93,9
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_004_sv.html