Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 186 737 -10,9 3 885 328 18,1 301 409 -78,6
Fasta Finland 4 150 053 -11,2 3 850 848 17,8 299 205 -78,6
Nyland 837 199 -31,8 689 464 -9,2 147 735 -68,5
    Esbo 105 879 12,5 82 632 31,6 23 247 -25,8
    Helsingfors 456 049 -41,7 389 413 -10,7 66 636 -80,8
    Vanda 145 460 -34,8 99 742 -35,3 45 718 -33,8
Egentliga Finland 272 595 12,0 261 137 23,1 11 458 -63,5
    Åbo 184 860 8,2 175 379 17,4 9 481 -55,9
Satakunta 83 550 21,6 73 402 26,6 10 148 -5,4
    Björneborg 45 902 23,1 42 958 31,5 2 944 -36,2
Egentliga Tavastland 72 594 -0,6 70 783 3,1 1 811 -58,2
    Tavastehus 44 784 8,7 44 135 14,5 649 -75,4
Birkaland 310 577 -3,4 298 245 5,2 12 332 -67,6
    Tammerfors 246 946 -10,2 235 811 -1,9 11 135 -67,9
Päijänne-Tavastland 100 697 -9,1 91 156 -2,3 9 541 -45,3
    Lahtis 65 024 3,3 56 320 14,2 8 704 -36,3
Kymmenedalen 56 417 10,4 51 525 22,6 4 892 -46,0
    Kouvola 31 197 35,1 28 678 38,2 2 519 7,5
Södra Karelen 133 484 -12,8 129 881 16,9 3 603 -91,4
    Villmanstrand 83 192 -12,7 81 746 6,1 1 446 -92,1
Södra Savolax 132 397 34,2 130 274 45,8 2 123 -77,2
    S:t Michel 41 943 10,6 40 423 19,0 1 520 -61,6
Norra Savolax 217 413 13,1 207 579 20,4 9 834 -50,2
    Kuopio 157 201 15,8 148 514 19,8 8 687 -26,2
Norra Karelen 109 702 18,7 107 044 32,7 2 658 -77,4
    Joensuu 39 827 -15,8 38 158 -4,3 1 669 -77,6
Mellersta Finland 291 280 7,1 283 384 19,5 7 896 -77,3
    Jyväskylä 113 186 -7,2 109 329 -0,6 3 857 -67,5
Södra Österbotten 150 676 18,9 146 161 20,6 4 515 -18,7
    Seinäjoki 42 983 -1,0 41 250 -0,2 1 733 -17,5
Österbotten 80 577 5,3 73 158 15,0 7 419 -42,5
    Vasa 57 702 6,9 54 790 19,0 2 912 -63,2
Mellersta Österbotten 28 395 13,1 27 371 17,6 1 024 -44,0
    Karleby 25 889 14,2 25 076 18,7 813 -47,3
Norra Österbotten 414 965 12,4 402 936 37,7 12 029 -84,3
    Kuusamo 151 266 13,3 149 255 60,8 2 011 -95,1
    Uleåborg 157 417 12,9 152 131 26,7 5 286 -72,6
Kajanaland 381 585 18,8 368 827 23,6 12 758 -44,2
    Kajana 36 976 33,4 34 204 31,9 2 772 54,5
    Sotkamo 327 282 16,2 317 409 20,3 9 873 -44,8
Lappland 475 950 -43,9 438 521 66,4 37 429 -93,6
    Rovaniemi 104 139 -55,8 89 696 45,6 14 443 -91,7
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_008_sv.html