Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, juni 2021

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 931 131 1 707 239 51,9 1 144 320 80,4
Finland 898 882 1 630 964 52,0 1 078 961 79,7
Utlandet 32 249 76 275 49,8 65 359 93,2
Sverige 2 814 5 545 99,0 5 100 126,1
Tyskland 6 692 11 105 184,2 10 167 216,6
Ryssland 629 1 573 27,5 1 393 98,4
Britannien 922 2 115 31,9 1 953 41,7
Förenta Staterna 3 634 9 369 186,1 9 138 217,0
Norge 941 1 782 -57,4 1 286 -26,2
Nederländerna 1 214 2 402 88,2 2 112 101,0
Italien 830 2 087 104,4 2 013 131,6
Frankrike 704 1 655 44,3 1 458 49,2
Japan 267 521 98,1 517 115,4
Estland 3 222 10 465 7,3 6 771 39,5
Schweiz 610 1 206 124,6 1 033 113,9
Spanien 747 1 886 104,3 1 731 211,3
Kina 266 534 38,7 445 30,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_009_sv.html