Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 129 967 4,9 8 583 159 24,6 546 808 -69,9
Fasta Finland 8 971 708 4,3 8 448 339 24,3 523 369 -71,0
Nyland 1 603 585 -10,0 1 349 365 9,8 254 220 -54,1
Egentliga Finland 609 422 19,6 587 895 26,3 21 527 -51,4
Satakunta 216 858 16,9 204 034 20,5 12 824 -21,1
Egentliga Tavastland 149 307 17,6 146 474 20,4 2 833 -46,3
Birkaland 675 715 13,1 653 977 19,5 21 738 -56,7
Päijänne-Tavastland 237 581 14,0 223 539 20,6 14 042 -39,2
Kymmenedalen 147 832 22,1 139 969 29,7 7 863 -40,6
Södra Karelen 286 169 -4,5 278 363 12,4 7 806 -85,0
Södra Savolax 377 567 21,7 363 812 28,2 13 755 -48,3
Norra Savolax 420 310 14,5 403 319 20,2 16 991 -45,9
Norra Karelen 258 437 8,6 252 356 15,8 6 081 -69,9
Mellersta Finland 509 463 15,4 496 340 23,6 13 123 -67,0
Södra Österbotten 457 233 25,9 447 221 25,9 10 012 23,2
Österbotten 189 903 21,2 175 417 26,7 14 486 -20,7
Mellersta Österbotten 73 159 20,5 71 597 24,9 1 562 -53,9
Norra Österbotten 1 089 074 16,7 1 061 736 33,4 27 338 -80,1
Kajanaland 579 007 14,8 561 638 18,9 17 369 -45,5
Lappland 1 091 086 -21,7 1 031 287 55,1 59 799 -91,8
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_004_sv.html