Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 645 54 656 61,7 8,2 105,99 65,37
Fasta Finland 628 53 800 61,6 8,1 106,08 65,31
Nyland 120 16 419 48,9 8,0 93,46 45,66
    Esbo 13 1 377 50,0 2,7 61,41 30,71
    Helsingfors 59 10 740 48,7 9,3 92,00 44,79
    Vanda 10 2 198 43,0 4,0 90,18 38,74
Egentliga Finland 45 3 139 86,4 12,9 128,41 111,0
    Åbo 22 2 149 91,1 11,3 124,94 113,9
Satakunta 25 1 088 83,6 20,8 121,67 101,7
    Björneborg 8 526 95,3 22,6 127,06 121,1
Egentliga Tavastland 17 1 349 54,6 17,1 97,04 53,02
    Tavastehus 6 603 75,6 20,7 101,46 76,68
Birkaland 45 3 801 83,8 16,6 111,43 93,32
    Tammerfors 27 3 001 86,8 13,8 112,41 97,61
Päijänne-Tavastland 14 1 854 47,7 8,0 96,72 46,10
    Lahtis 6 950 46,1 4,7 92,16 42,45
Kymmenedalen 16 886 62,0 -5,8 113,03 70,12
    Kouvola 7 416 63,9 -8,5 96,11 61,37
Södra Karelen 15 1 465 86,4 8,8 119,48 103,3
    Villmanstrand 6 844 92,6 4,0 116,63 108,0
Södra Savolax 29 1 688 80,3 8,1 131,97 106,0
    S:t Michel 8 614 73,8 15,2 113,09 83,43
Norra Savolax 28 2 246 72,6 10,0 116,35 84,48
    Kuopio 14 1 371 83,0 11,1 126,15 104,8
Norra Karelen 21 1 102 87,5 9,9 113,26 99,08
    Joensuu 6 490 96,4 9,2 109,92 105,9
Mellersta Finland 24 2 700 64,9 11,2 104,60 67,89
    Jyväskylä 13 1 505 74,8 8,5 102,12 76,35
Södra Österbotten 24 1 790 73,6 12,4 108,22 79,60
    Seinäjoki 6 672 73,6 22,6 107,64 79,28
Österbotten 23 1 453 76,0 20,2 98,96 75,22
    Vasa 9 1 012 83,7 24,6 97,89 81,94
Mellersta Österbotten 10 487 62,2 14,0 93,79 58,35
    Karleby 5 380 71,9 15,1 95,57 68,72
Norra Österbotten 53 3 691 71,4 9,7 105,77 75,55
    Kuusamo 13 890 59,0 7,3 92,99 54,85
    Uleåborg 10 1 413 81,0 7,9 124,21 100,7
Kajanaland 20 1 864 75,1 5,4 93,83 70,46
    Kajana 6 416 73,2 16,5 91,27 66,77
    Sotkamo 6 1 168 80,9 0,8 96,23 77,82
Lappland 99 6 778 35,4 3,4 94,15 33,37
    Rovaniemi 18 1 585 36,2 -2,0 92,39 33,45
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_005_sv.html