Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 594 49 634 34,5 -7,3 98,07 33,87
Fasta Finland 583 49 018 34,5 -7,5 98,06 33,86
Nyland 109 14 467 28,4 -14,4 91,14 25,90
    Esbo 12 1 171 39,3 -6,5 59,17 23,25
    Helsingfors 52 9 259 25,0 -19,1 93,99 23,54
    Vanda 10 2 132 34,1 -12,8 91,11 31,06
Egentliga Finland 41 2 919 42,3 -3,2 105,90 44,81
    Åbo 21 2 031 43,1 -7,6 104,64 45,15
Satakunta 23 1 036 42,4 6,5 106,19 44,98
    Björneborg 7 534 42,9 2,6 107,72 46,17
Egentliga Tavastland 16 1 288 25,0 -3,4 86,76 21,69
    Tavastehus 6 612 33,7 -5,2 91,88 30,92
Birkaland 41 3 377 41,0 -4,9 101,46 41,63
    Tammerfors 25 2 692 42,8 -7,8 102,10 43,73
Päijänne-Tavastland 14 1 601 27,8 -4,0 85,20 23,70
    Lahtis 7 963 29,3 -2,7 81,21 23,81
Kymmenedalen 14 828 33,1 -5,0 101,62 33,65
    Kouvola 6 389 37,8 -6,7 93,82 35,47
Södra Karelen 14 1 452 36,9 -1,6 101,84 37,59
    Villmanstrand 6 845 40,7 -1,5 100,08 40,74
Södra Savolax 23 1 294 46,3 4,4 112,30 52,00
    S:t Michel 7 542 36,2 0,4 96,84 35,06
Norra Savolax 27 2 203 38,0 -1,2 104,59 39,77
    Kuopio 14 1 357 42,7 -1,0 111,95 47,84
Norra Karelen 20 967 47,4 3,9 103,08 48,89
    Joensuu 5 386 53,6 -0,5 101,85 54,60
Mellersta Finland 23 2 508 36,9 -3,5 99,44 36,68
    Jyväskylä 12 1 312 38,8 -9,5 96,37 37,42
Södra Österbotten 22 1 520 40,2 1,1 86,97 34,92
    Seinäjoki 5 585 38,8 1,1 102,02 39,61
Österbotten 22 1 332 34,7 -0,2 92,06 31,95
    Vasa 8 898 37,3 -2,7 91,04 33,93
Mellersta Österbotten 10 459 32,3 3,6 91,78 29,60
    Karleby 5 354 37,4 4,0 93,37 34,94
Norra Österbotten 53 3 569 41,1 -3,3 100,08 41,09
    Kuusamo 13 882 39,8 -2,3 109,07 43,44
    Uleåborg 10 1 412 45,5 -13,0 103,27 46,99
Kajanaland 19 1 825 51,7 3,4 85,30 44,13
    Kajana 5 387 45,9 1,8 87,06 39,94
    Sotkamo 6 1 195 58,8 5,3 83,68 49,23
Lappland 93 6 372 26,1 -20,3 108,67 28,36
    Rovaniemi 17 1 497 25,7 -24,0 105,62 27,16
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_006_sv.html