Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 411 712 1,4 5 984 375 23,9 427 337 -71,3
Fasta Finland 6 332 169 1,1 5 910 019 23,6 422 150 -71,5
Nyland 1 318 049 -11,7 1 103 081 11,6 214 968 -57,5
    Esbo 143 265 30,3 114 284 52,2 28 981 -16,8
    Helsingfors 777 982 -18,3 663 761 14,5 114 221 -69,3
    Vanda 198 958 -21,0 142 343 -19,5 56 615 -24,3
Egentliga Finland 455 382 20,3 438 192 27,8 17 190 -52,0
    Åbo 317 885 18,6 303 777 24,8 14 108 -42,8
Satakunta 141 143 22,4 129 558 25,4 11 585 -3,7
    Björneborg 81 073 21,7 77 626 26,6 3 447 -35,1
Egentliga Tavastland 123 550 13,2 120 797 15,9 2 753 -44,0
    Tavastehus 76 135 20,6 75 063 24,8 1 072 -64,4
Birkaland 525 725 8,7 506 404 15,2 19 321 -56,4
    Tammerfors 416 803 4,7 399 311 11,5 17 492 -56,4
Päijänne-Tavastland 152 363 11,3 139 941 18,6 12 422 -34,1
    Lahtis 91 138 14,4 80 378 24,1 10 760 -27,8
Kymmenedalen 90 662 18,8 84 867 29,5 5 795 -46,2
    Kouvola 48 620 35,1 45 782 39,5 2 838 -10,0
Södra Karelen 225 446 -5,4 219 206 12,1 6 240 -85,4
    Villmanstrand 136 874 -7,8 134 652 3,7 2 222 -88,1
Södra Savolax 216 341 26,9 212 562 32,7 3 779 -63,1
    S:t Michel 69 452 13,6 67 266 18,8 2 186 -51,7
Norra Savolax 324 761 14,5 311 591 18,8 13 170 -38,6
    Kuopio 233 801 15,1 223 864 17,6 9 937 -22,3
Norra Karelen 162 879 15,2 158 284 23,4 4 595 -64,9
    Joensuu 58 225 -11,1 55 748 -3,0 2 477 -69,1
Mellersta Finland 418 607 13,2 408 470 22,4 10 137 -71,9
    Jyväskylä 184 239 5,5 178 737 10,5 5 502 -57,2
Södra Österbotten 260 295 21,4 251 519 21,2 8 776 28,0
    Seinäjoki 74 262 13,3 72 232 14,3 2 030 -12,8
Österbotten 152 167 22,2 139 819 29,3 12 348 -24,6
    Vasa 116 064 27,2 110 842 34,5 5 222 -41,0
Mellersta Österbotten 45 816 23,5 44 452 27,3 1 364 -37,5
    Karleby 42 001 23,7 40 927 27,5 1 074 -41,8
Norra Österbotten 593 784 18,1 576 428 37,4 17 356 -79,2
    Kuusamo 192 736 15,2 190 280 50,7 2 456 -94,0
    Uleåborg 232 448 16,9 223 999 28,2 8 449 -64,8
Kajanaland 490 630 16,6 476 405 20,0 14 225 -40,6
    Kajana 53 006 33,9 49 291 31,9 3 715 67,3
    Sotkamo 411 195 13,3 400 905 16,3 10 290 -43,6
Lappland 634 569 -34,4 588 443 57,8 46 126 -92,2
    Rovaniemi 143 398 -46,4 125 753 38,8 17 645 -90,0
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_008_sv.html