Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 056 857 23,1 1 793 258 17,9 263 599 77,0
Fasta Finland 1 994 601 21,4 1 751 478 17,0 243 123 67,9
Nyland 446 672 45,9 325 570 34,0 121 102 91,4
Egentliga Finland 156 135 15,5 144 209 14,0 11 926 39,0
Satakunta 50 154 -1,6 47 582 -1,8 2 572 3,0
Egentliga Tavastland 39 689 21,2 37 705 18,0 1 984 148,3
Birkaland 154 521 17,2 140 877 14,6 13 644 52,9
Päijänne-Tavastland 55 810 28,0 52 552 26,5 3 258 57,6
Kymmenedalen 33 333 3,5 31 445 6,2 1 888 -27,2
Södra Karelen 61 759 7,2 59 019 11,4 2 740 -41,0
Södra Savolax 85 389 12,7 74 950 7,9 10 439 66,8
Norra Savolax 92 851 26,7 83 963 19,3 8 888 210,1
Norra Karelen 61 729 3,0 57 541 1,6 4 188 26,8
Mellersta Finland 87 563 3,5 82 391 1,1 5 172 67,8
Södra Österbotten 108 433 23,8 105 988 23,5 2 445 41,1
Österbotten 46 213 33,7 39 895 26,8 6 318 103,8
Mellersta Österbotten 17 308 11,6 16 585 12,1 723 2,6
Norra Österbotten 192 353 7,3 178 474 6,4 13 879 20,7
Kajanaland 90 486 7,8 86 072 7,0 4 414 27,6
Lappland 214 203 35,8 186 660 31,1 27 543 78,8
Åland 62 256 120,9 41 780 73,8 20 476 394,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_003_sv.html