Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 11 208 488 8,0 10 396 008 23,6 812 480 -58,7
Fasta Finland 10 984 584 7,2 10 216 772 23,2 767 812 -60,6
Nyland 2 046 745 -2,0 1 671 222 13,6 375 523 -39,1
Egentliga Finland 764 451 18,6 730 752 23,4 33 699 -36,3
Satakunta 267 078 12,9 251 679 15,6 15 399 -17,9
Egentliga Tavastland 189 580 18,7 184 781 20,3 4 799 -21,0
Birkaland 830 628 13,9 793 898 18,5 36 730 -37,9
Päijänne-Tavastland 292 721 16,1 275 411 21,4 17 310 -31,2
Kymmenedalen 181 165 18,2 171 414 24,7 9 751 -38,4
Södra Karelen 351 918 -1,5 341 335 13,5 10 583 -81,3
Södra Savolax 463 427 20,0 439 102 24,3 24 325 -26,0
Norra Savolax 512 776 16,5 486 911 19,9 25 865 -24,6
Norra Karelen 325 040 9,1 314 945 14,7 10 095 -57,0
Mellersta Finland 597 228 13,5 578 959 19,8 18 269 -57,4
Södra Österbotten 572 076 26,9 560 741 27,2 11 335 14,9
Österbotten 237 130 24,0 216 417 27,4 20 713 -3,1
Mellersta Österbotten 90 467 18,7 88 182 22,3 2 285 -44,1
Norra Österbotten 1 286 942 15,7 1 245 637 29,3 41 305 -72,3
Kajanaland 668 642 13,7 646 678 17,0 21 964 -37,9
Lappland 1 306 570 -15,8 1 218 708 51,0 87 862 -88,2
Åland 223 904 66,8 179 236 55,2 44 668 137,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_004_sv.html