Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 465 989 29,2 1 275 758 22,6 190 231 101,4
Fasta Finland 1 429 528 27,7 1 247 989 21,6 181 539 94,8
Nyland 384 903 59,1 279 756 46,1 105 147 108,3
    Esbo 35 300 60,9 27 724 67,0 7 576 41,9
    Helsingfors 249 932 70,9 171 596 52,7 78 336 131,5
    Vanda 49 763 61,6 34 336 48,6 15 427 100,6
Egentliga Finland 110 744 17,4 102 734 15,3 8 010 54,8
    Åbo 79 945 19,1 73 051 15,7 6 894 71,7
Satakunta 32 037 0,5 29 986 -1,2 2 051 32,5
    Björneborg 18 443 -1,6 17 401 -2,4 1 042 13,6
Egentliga Tavastland 32 311 14,5 30 705 11,3 1 606 155,3
    Tavastehus 18 040 13,2 17 516 12,6 524 37,2
Birkaland 125 321 20,8 112 553 15,3 12 768 109,4
    Tammerfors 99 957 20,9 87 909 13,7 12 048 127,5
Päijänne-Tavastland 37 648 49,4 35 530 47,3 2 118 94,3
    Lahtis 20 679 27,9 19 315 26,9 1 364 44,8
Kymmenedalen 23 186 14,1 21 958 18,3 1 228 -29,8
    Kouvola 9 428 19,3 9 006 32,5 422 -61,8
Södra Karelen 48 077 7,7 45 909 9,7 2 168 -22,3
    Villmanstrand 31 098 1,6 30 235 1,2 863 14,9
Södra Savolax 45 819 8,7 43 738 6,9 2 081 65,6
    S:t Michel 13 469 -0,7 12 791 -2,0 678 30,6
Norra Savolax 66 981 21,2 63 190 17,8 3 791 134,6
    Kuopio 46 347 23,4 43 956 19,6 2 391 191,2
Norra Karelen 36 770 6,7 34 648 4,6 2 122 58,2
    Joensuu 15 518 9,4 14 489 7,3 1 029 50,0
Mellersta Finland 70 394 4,9 67 114 2,6 3 280 95,7
    Jyväskylä 38 255 5,5 36 183 2,6 2 072 107,8
Södra Österbotten 61 871 23,3 60 050 23,2 1 821 27,9
    Seinäjoki 18 969 30,2 18 602 29,9 367 43,9
Österbotten 37 495 48,0 32 477 41,9 5 018 105,2
    Vasa 28 009 58,1 25 535 50,8 2 474 213,6
Mellersta Österbotten 10 646 16,3 10 187 14,3 459 91,3
    Karleby 9 934 16,5 9 524 14,6 410 91,6
Norra Österbotten 109 334 18,5 101 727 16,6 7 607 52,6
    Kuusamo 24 918 36,9 23 330 29,9 1 588 556,2
    Uleåborg 47 235 15,6 42 984 12,4 4 251 61,0
Kajanaland 69 330 6,6 67 294 5,9 2 036 40,2
    Kajana 9 437 12,3 8 437 5,8 1 000 130,4
    Sotkamo 55 448 5,0 54 599 4,7 849 26,5
Lappland 126 661 43,1 108 433 33,3 18 228 152,8
    Rovaniemi 35 428 41,9 28 832 27,5 6 596 180,6
Åland 36 461 136,1 27 769 95,8 8 692 590,9
    Mariehamn 26 492 145,0 21 104 111,1 5 388 559,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_007_sv.html