Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 884 122 5,7 7 265 869 23,8 618 253 -61,0
Fasta Finland 7 767 246 5,2 7 163 391 23,3 603 855 -61,7
Nyland 1 703 402 -1,8 1 383 080 17,3 320 322 -42,4
    Esbo 178 565 35,4 142 010 54,9 36 555 -9,0
    Helsingfors 1 028 365 -6,4 835 599 20,7 192 766 -52,6
    Vanda 248 720 -12,0 176 678 -11,7 72 042 -12,7
Egentliga Finland 565 434 19,5 540 234 25,0 25 200 -38,5
    Åbo 397 830 18,7 376 828 22,9 21 002 -26,8
Satakunta 173 180 17,6 159 544 19,4 13 636 0,4
    Björneborg 99 516 16,6 95 027 20,1 4 489 -27,9
Egentliga Tavastland 155 861 13,5 151 502 15,0 4 359 -21,4
    Tavastehus 94 175 19,1 92 579 22,3 1 596 -52,9
Birkaland 651 663 10,9 618 228 15,1 33 435 -33,6
    Tammerfors 517 321 7,6 486 379 11,7 30 942 -31,9
Päijänne-Tavastland 190 011 17,2 175 471 23,5 14 540 -27,1
    Lahtis 111 817 16,7 99 693 24,6 12 124 -23,5
Kymmenedalen 113 848 17,8 106 825 27,0 7 023 -43,9
    Kouvola 58 048 32,3 54 788 38,3 3 260 -23,5
Södra Karelen 273 523 -3,3 265 115 11,7 8 408 -81,5
    Villmanstrand 167 972 -6,2 164 887 3,3 3 085 -84,1
Södra Savolax 262 147 23,3 256 276 27,4 5 871 -48,9
    S:t Michel 82 921 11,0 80 057 14,9 2 864 -43,2
Norra Savolax 391 746 15,6 374 786 18,7 16 960 -26,5
    Kuopio 280 148 16,4 267 821 17,9 12 327 -9,5
Norra Karelen 199 113 13,2 192 555 19,3 6 558 -54,5
    Joensuu 73 743 -7,5 70 237 -1,1 3 506 -59,8
Mellersta Finland 489 001 11,9 475 584 19,1 13 417 -64,4
    Jyväskylä 222 494 5,5 214 920 9,1 7 574 -45,3
Södra Österbotten 329 181 24,4 319 704 24,8 9 477 14,5
    Seinäjoki 93 231 16,4 90 834 17,2 2 397 -7,2
Österbotten 190 676 27,3 173 401 32,4 17 275 -8,2
    Vasa 144 072 32,2 136 376 37,3 7 696 -20,1
Mellersta Österbotten 56 462 22,1 54 639 24,6 1 823 -24,7
    Karleby 51 935 22,3 50 451 24,8 1 484 -28,0
Norra Österbotten 702 433 18,0 677 473 33,7 24 960 -71,8
    Kuusamo 217 654 17,4 213 610 48,1 4 044 -90,2
    Uleåborg 279 683 16,7 266 986 25,3 12 697 -52,4
Kajanaland 558 130 14,9 541 888 17,7 16 242 -36,1
    Kajana 62 443 30,1 57 728 27,3 4 715 77,7
    Sotkamo 464 813 11,8 453 693 14,3 11 120 -41,2
Lappland 761 435 -27,9 697 086 53,5 64 349 -89,3
    Rovaniemi 178 826 -38,9 154 585 36,5 24 241 -86,5
Åland 116 876 59,5 102 478 61,3 14 398 48,0
    Mariehamn 81 163 53,7 71 664 58,5 9 499 25,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_008_sv.html