Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, augusti 2021

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 1 132 435 2 056 857 23,1 1 465 989 29,2
Finland 1 015 705 1 793 258 17,9 1 275 758 22,6
Utlandet 116 730 263 599 77,0 190 231 101,4
Sverige 16 008 32 209 382,9 22 899 349,4
Tyskland 24 926 53 102 58,1 30 651 60,3
Ryssland 1 697 3 997 50,3 3 258 156,9
Britannien 3 699 7 871 54,4 7 268 53,3
Förenta Staterna 5 372 11 651 96,9 10 985 108,2
Norge 2 864 5 654 -40,2 4 007 -19,0
Nederländerna 5 838 12 074 165,1 7 551 129,7
Italien 6 062 10 879 89,5 8 331 82,3
Frankrike 5 305 11 766 327,9 9 013 343,6
Japan 417 909 -0,7 870 -1,4
Estland 7 826 20 290 -9,9 11 383 -5,6
Schweiz 4 961 10 628 254,9 7 428 256,8
Spanien 3 581 9 266 419,4 7 581 387,8
Kina 358 1 157 65,0 1 102 93,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 5.1. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_009_sv.html