Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 157 62 152 37,1 -2,4 48,47
Fasta Finland 1 107 60 991 37,1 -2,7 48,46
Nyland 150 16 964 32,5 -8,6 53,25
Egentliga Finland 87 3 850 41,7 -0,9 53,95
Satakunta 39 1 355 41,6 5,9 54,01
Egentliga Tavastland 27 1 458 28,2 -0,4 46,15
Birkaland 69 4 145 43,7 1,2 50,65
Päijänne-Tavastland 36 1 901 31,4 -0,6 45,01
Kymmenedalen 26 1 039 36,7 -2,6 53,21
Södra Karelen 32 1 841 40,2 0,9 47,41
Södra Savolax 68 1 997 44,0 4,0 48,08
Norra Savolax 49 2 528 41,7 2,5 51,30
Norra Karelen 52 1 348 46,7 4,3 52,28
Mellersta Finland 49 3 028 37,6 -0,9 43,78
Södra Österbotten 47 1 837 40,8 3,6 36,28
Österbotten 29 1 466 37,4 5,0 48,32
Mellersta Österbotten 17 545 35,0 3,9 49,14
Norra Österbotten 109 5 015 41,9 1,6 43,33
Kajanaland 37 2 072 52,2 3,3 43,38
Lappland 184 8 601 30,5 -9,4 46,27
Åland 50 1 161 35,6 13,8 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_002_sv.html