Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 156 62 431 38,1 -0,7 49,19
Fasta Finland 1 105 61 256 38,1 -1,0 49,18
Nyland 151 17 168 34,5 -5,0 54,38
Egentliga Finland 87 3 849 43,0 0,7 54,53
Satakunta 40 1 354 41,8 6,2 54,75
Egentliga Tavastland 27 1 457 29,7 1,2 47,06
Birkaland 69 4 175 45,8 3,9 51,69
Päijänne-Tavastland 36 1 922 33,0 0,6 45,78
Kymmenedalen 26 1 039 36,8 -2,1 53,71
Södra Karelen 32 1 846 41,3 1,3 46,95
Södra Savolax 68 1 978 44,2 4,4 48,46
Norra Savolax 48 2 514 42,5 3,9 51,42
Norra Karelen 52 1 363 47,0 5,2 52,99
Mellersta Finland 49 3 037 39,0 0,7 44,95
Södra Österbotten 47 1 841 41,1 4,2 36,73
Österbotten 28 1 467 38,1 6,5 49,42
Mellersta Österbotten 17 542 35,4 2,2 50,67
Norra Österbotten 109 5 040 42,3 1,7 43,71
Kajanaland 36 2 069 52,4 3,5 43,29
Lappland 183 8 593 29,8 -7,8 46,37
Åland 52 1 176 34,9 13,7 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_002_sv.html