Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 143 62 507 38,8 1,1 50,69
Fasta Finland 1 102 61 459 38,9 0,8 50,68
Nyland 153 17 368 36,4 -1,7 56,66
Egentliga Finland 87 3 864 43,6 2,0 55,27
Satakunta 40 1 355 41,7 6,2 56,13
Egentliga Tavastland 27 1 460 30,8 2,7 47,98
Birkaland 69 4 209 46,9 6,0 53,48
Päijänne-Tavastland 35 1 932 33,6 1,5 46,62
Kymmenedalen 25 1 029 38,0 0,1 55,95
Södra Karelen 32 1 848 41,2 1,4 47,31
Södra Savolax 67 1 955 44,0 4,7 48,95
Norra Savolax 48 2 510 42,6 5,0 52,37
Norra Karelen 51 1 362 46,8 5,5 54,21
Mellersta Finland 48 3 041 39,3 2,0 45,95
Södra Österbotten 47 1 838 41,4 5,0 37,96
Österbotten 28 1 468 39,0 8,4 50,78
Mellersta Österbotten 17 539 35,8 2,7 52,26
Norra Österbotten 109 5 026 42,5 2,4 44,63
Kajanaland 36 2 062 51,7 3,3 43,97
Lappland 182 8 593 30,0 -5,9 48,16
Åland 41 1 048 35,5 14,9 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_002_sv.html