Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 859 947 17,0 14 369 537 26,8 1 490 410 -33,1
Fasta Finland 15 588 194 16,3 14 160 730 26,5 1 427 464 -35,2
Nyland 3 296 717 21,9 2 569 224 29,2 727 493 1,8
Egentliga Finland 1 057 202 22,7 992 814 25,3 64 388 -7,2
Satakunta 350 382 15,4 324 843 16,0 25 539 8,8
Egentliga Tavastland 287 421 26,3 277 669 26,4 9 752 23,1
Birkaland 1 233 680 24,5 1 169 076 27,6 64 604 -13,4
Päijänne-Tavastland 427 104 24,4 400 599 29,3 26 505 -21,0
Kymmenedalen 240 270 19,8 226 111 25,2 14 159 -28,9
Södra Karelen 495 645 0,9 479 336 12,4 16 309 -74,9
Södra Savolax 584 829 19,8 551 205 22,7 33 624 -14,0
Norra Savolax 695 285 19,3 662 119 21,4 33 166 -10,8
Norra Karelen 436 399 10,0 420 714 15,0 15 685 -49,4
Mellersta Finland 833 283 21,0 795 472 23,8 37 811 -18,0
Södra Österbotten 730 467 26,3 706 802 26,9 23 665 10,4
Österbotten 325 649 39,4 294 318 41,9 31 331 19,8
Mellersta Österbotten 121 946 15,5 114 069 14,2 7 877 37,6
Norra Österbotten 1 726 339 16,1 1 655 483 26,6 70 856 -60,5
Kajanaland 896 262 11,6 863 466 13,6 32 796 -23,8
Lappland 1 849 314 -3,3 1 657 410 44,6 191 904 -75,0
Åland 271 753 72,6 208 807 55,8 62 946 169,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_004_sv.html