Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 610 51 925 39,7 0,5 99,83 39,64
Fasta Finland 598 51 250 39,7 0,3 99,82 39,63
Nyland 116 15 829 35,4 -1,2 97,84 34,65
Esbo 13 1 290 43,7 0,4 68,14 29,76
Helsingfors 55 10 238 32,6 -3,3 101,14 32,94
Vanda 11 2 285 42,4 2,7 97,68 41,45
Egentliga Finland 42 2 999 48,3 2,4 105,29 50,82
Åbo 22 2 087 50,5 0,8 104,63 52,85
Satakunta 23 1 019 47,4 9,0 103,56 49,04
Björneborg 7 498 52,5 10,5 105,52 55,42
Egentliga Tavastland 16 1 308 31,2 2,3 89,32 27,88
Tavastehus 6 615 41,2 3,8 93,85 38,64
Birkaland 43 3 587 48,3 5,6 106,50 51,40
Tammerfors 26 2 809 51,5 5,1 108,33 55,81
Päijänne-Tavastland 14 1 698 33,6 0,9 84,80 28,48
Lahtis 7 965 35,6 1,1 83,60 29,73
Kymmenedalen 14 841 39,0 -1,8 104,47 40,79
Kouvola 7 398 42,7 -2,0 97,46 41,62
Södra Karelen 15 1 457 42,3 0,7 100,09 42,36
Villmanstrand 6 844 46,8 0,3 100,22 46,91
Södra Savolax 23 1 311 49,2 5,8 109,85 54,07
S:t Michel 7 542 40,9 4,4 97,33 39,79
Norra Savolax 27 2 211 43,2 4,8 101,66 43,95
Kuopio 14 1 361 47,9 5,4 108,43 51,89
Norra Karelen 20 1 039 50,3 6,6 105,58 53,10
Joensuu 6 451 56,3 7,3 105,06 59,16
Mellersta Finland 23 2 580 41,0 1,8 99,67 40,83
Jyväskylä 12 1 384 45,6 -0,3 101,21 46,13
Södra Österbotten 23 1 567 44,2 4,9 84,97 37,52
Seinäjoki 6 617 42,2 4,6 101,47 42,86
Österbotten 22 1 378 39,8 8,3 91,67 36,45
Vasa 9 941 42,1 10,2 89,83 37,80
Mellersta Österbotten 10 460 36,5 2,5 94,41 34,44
Karleby 5 355 42,5 3,0 96,26 40,91
Norra Österbotten 52 3 595 45,9 0,1 100,49 46,15
Kuusamo 13 881 41,1 1,1 106,18 43,66
Uleåborg 10 1 416 52,4 -6,1 105,17 55,13
Kajanaland 19 1 834 52,4 3,4 86,50 45,30
Kajana 6 391 48,9 6,4 87,61 42,88
Sotkamo 6 1 193 59,2 3,4 85,52 50,59
Lappland 95 6 537 29,3 -8,8 107,84 31,58
Rovaniemi 18 1 540 31,0 -11,5 110,45 34,20
Åland 12 675 40,8 15,9 . .
Mariehamn 6 487 46,2 13,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_006_sv.html