Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, 2021

Månad Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Total 15 859 947 17,0 14 369 537 26,8 1 490 410 -33,1
Januari 683 992 -59,1 632 074 -34,0 51 918 -92,7
Februari 902 782 -51,2 844 136 -32,0 58 646 -90,4
Mars 862 389 -13,4 815 274 11,6 47 115 -82,2
April 779 227 310,1 726 645 319,6 52 582 213,0
Maj 848 051 182,9 777 101 177,3 70 950 263,1
Juni 1 720 157 53,1 1 640 124 52,9 80 033 57,2
Juli 3 368 627 30,8 3 183 688 30,9 184 939 30,4
Augusti 2 052 172 22,8 1 790 751 17,7 261 421 75,5
September 1 595 580 28,9 1 391 736 21,4 203 844 121,1
Oktober 1 652 967 46,9 1 452 748 39,0 200 219 149,5
November 1 394 003 70,7 1 115 260 52,8 278 743 221,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 6. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_011_sv.html