Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 609 457 110,1 1 020 262 45,3 589 195 817,1
Fasta Finland 1 602 922 110,1 1 015 909 45,2 587 013 824,5
Nyland 371 265 167,0 235 823 108,4 135 442 423,1
Egentliga Finland 64 992 95,7 60 651 107,4 4 341 9,3
Satakunta 16 104 71,1 14 147 63,2 1 957 164,8
Egentliga Tavastland 20 095 78,7 19 279 76,3 816 161,5
Birkaland 91 645 100,3 84 752 94,8 6 893 205,1
Päijänne-Tavastland 29 563 77,1 27 807 76,0 1 756 95,5
Kymmenedalen 10 298 24,3 9 344 40,7 954 -41,9
Södra Karelen 31 965 39,3 30 067 36,2 1 898 118,7
Södra Savolax 26 666 20,1 24 892 15,2 1 774 198,7
Norra Savolax 48 531 47,8 46 160 42,7 2 371 382,9
Norra Karelen 27 272 41,6 26 314 68,5 958 -73,8
Mellersta Finland 74 224 46,2 69 647 40,9 4 577 243,4
Södra Österbotten 30 544 73,1 28 983 68,1 1 561 289,3
Österbotten 17 880 94,2 15 733 90,6 2 147 125,3
Mellersta Österbotten 5 917 30,9 5 285 24,0 632 144,0
Norra Österbotten 166 364 42,1 113 986 4,3 52 378 575,3
Kajanaland 77 423 22,1 69 998 14,0 7 425 273,1
Lappland 492 174 252,6 133 041 2,3 359 133 3688
Åland 6 535 106,6 4 353 80,5 2 182 190,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tau_003_sv.html