Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2022

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 141 392 62,2 827 682 27,0 313 710 504,4
Fasta Finland 1 137 813 62,2 825 665 27,0 312 148 504,5
Nyland 228 909 82,0 160 852 50,4 68 057 261,7
Esbo 20 847 43,7 16 309 47,9 4 538 30,4
Helsingfors 128 437 78,6 82 188 30,3 46 249 425,1
Vanda 53 104 156,5 37 408 148,8 15 696 177,0
Egentliga Finland 56 242 49,0 52 530 43,7 3 712 211,1
Åbo 42 210 61,7 39 126 55,7 3 084 217,6
Satakunta 12 236 26,3 10 995 29,0 1 241 6,6
Björneborg 7 121 30,4 6 442 27,6 679 64,0
Egentliga Tavastland 20 375 57,2 19 378 51,7 997 450,8
Tavastehus 11 735 38,2 11 326 34,5 409 476,1
Birkaland 76 872 59,2 71 028 54,6 5 844 149,7
Tammerfors 57 894 51,8 52 545 45,2 5 349 175,2
Päijänne-Tavastland 33 043 69,8 29 899 83,1 3 144 0,3
Lahtis 20 227 58,3 17 333 77,6 2 894 -4,1
Kymmenedalen 8 854 17,3 8 110 22,3 744 -18,8
Kouvola 4 657 6,7 4 376 12,1 281 -39,2
Södra Karelen 32 707 25,6 31 216 23,5 1 491 96,2
Villmanstrand 19 835 23,7 19 483 23,6 352 31,3
Södra Savolax 22 894 34,8 22 404 33,5 490 150,0
S:t Michel 8 211 34,3 7 914 33,2 297 68,8
Norra Savolax 52 591 47,9 49 518 41,5 3 073 442,9
Kuopio 39 573 43,0 37 161 36,2 2 412 543,2
Norra Karelen 19 930 15,3 18 711 11,5 1 219 145,3
Joensuu 8 857 63,6 8 001 55,0 856 238,3
Mellersta Finland 77 821 31,5 70 190 22,7 7 631 289,7
Jyväskylä 27 405 42,8 25 602 39,5 1 803 114,6
Södra Österbotten 22 994 9,0 21 568 5,2 1 426 139,7
Seinäjoki 7 229 22,4 6 855 22,9 374 13,7
Österbotten 16 115 59,8 13 682 45,9 2 433 244,1
Vasa 11 836 61,6 10 439 50,0 1 397 282,7
Mellersta Österbotten 5 464 28,0 5 164 23,5 300 237,1
Karleby 5 058 29,4 4 792 24,7 266 303,0
Norra Österbotten 104 680 33,6 82 868 8,6 21 812 978,7
Kuusamo 45 343 39,5 32 565 1,6 12 778 2771
Uleåborg 29 829 4,4 27 217 -1,6 2 612 185,5
Kajanaland 76 535 1,6 74 016 6,9 2 519 -58,6
Kajana 6 866 -1,0 5 699 -11,8 1 167 145,7
Sotkamo 65 328 0,1 64 123 7,3 1 205 -78,3
Lappland 269 551 180,8 83 536 -2,4 186 015 1684
Rovaniemi 70 493 221,9 19 182 11,0 51 311 1010
Åland 3 579 83,0 2 017 19,3 1 562 487,2
Mariehamn 2 846 60,9 1 786 18,8 1 060 298,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2022, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_007_sv.html