Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2022

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 954 298 58,7 1 365 008 20,2 589 290 514,7
Fasta Finland 1 948 725 58,8 1 361 808 20,3 586 917 518,5
Nyland 395 833 67,7 265 741 34,9 130 092 233,8
Esbo 39 061 46,2 30 599 54,6 8 462 22,2
Helsingfors 223 535 67,2 137 508 19,5 86 027 360,5
Vanda 91 959 122,9 60 754 101,4 31 205 181,5
Egentliga Finland 91 214 30,8 84 308 26,5 6 906 124,3
Åbo 68 249 41,5 62 666 37,1 5 583 120,1
Satakunta 21 598 22,5 19 211 22,8 2 387 20,0
Björneborg 11 944 23,2 10 679 20,5 1 265 52,2
Egentliga Tavastland 31 555 43,1 29 980 39,2 1 575 209,4
Tavastehus 15 846 7,8 15 035 3,9 811 254,1
Birkaland 116 423 36,0 107 115 31,7 9 308 118,1
Tammerfors 92 104 35,1 83 710 29,8 8 394 128,5
Päijänne-Tavastland 52 394 51,0 48 267 65,1 4 127 -24,5
Lahtis 32 624 38,6 28 928 57,2 3 696 -28,1
Kymmenedalen 16 215 13,8 14 720 19,7 1 495 -23,6
Kouvola 8 952 17,4 8 338 23,6 614 -30,2
Södra Karelen 52 811 25,5 50 455 23,5 2 356 91,5
Villmanstrand 34 010 26,7 33 208 25,7 802 88,3
Södra Savolax 38 228 21,4 37 437 20,8 791 56,9
S:t Michel 12 290 10,2 11 821 9,9 469 19,3
Norra Savolax 81 557 35,0 76 492 28,9 5 065 368,1
Kuopio 60 633 28,7 56 927 22,7 3 706 414,0
Norra Karelen 34 454 16,0 32 611 13,7 1 843 80,9
Joensuu 14 774 47,1 13 500 43,2 1 274 106,5
Mellersta Finland 125 662 31,4 113 293 22,8 12 369 263,4
Jyväskylä 44 484 31,4 40 717 25,5 3 767 164,7
Södra Österbotten 40 155 7,2 37 226 2,5 2 929 152,5
Seinäjoki 12 818 16,8 12 154 19,1 664 -13,9
Österbotten 28 793 52,7 24 578 42,4 4 215 164,8
Vasa 21 139 53,0 18 715 44,0 2 424 195,6
Mellersta Österbotten 9 695 19,8 9 164 17,2 531 92,4
Karleby 8 948 22,9 8 458 19,7 490 124,8
Norra Österbotten 181 345 33,8 136 492 4,6 44 853 789,8
Kuusamo 79 967 47,6 53 013 0,9 26 954 1535
Uleåborg 49 619 -2,8 44 598 -9,2 5 021 161,1
Kajanaland 133 199 9,1 128 401 11,8 4 798 -34,1
Kajana 12 191 7,1 10 034 -3,1 2 157 110,6
Sotkamo 113 085 7,2 110 601 11,3 2 484 -59,9
Lappland 497 594 200,1 146 317 -2,3 351 277 2086
Rovaniemi 133 405 245,2 37 981 17,7 95 424 1396
Åland 5 573 37,4 3 200 3,8 2 373 144,1
Mariehamn 4 227 14,7 2 845 4,9 1 382 42,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pukkila 029 551 3478, Ossi Nurmi , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2022, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2022/02/matk_2022_02_2022-03-31_tau_008_sv.html