Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2022, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.5.2021

Världsmarknadssitationen pressade brant upp spannmålspriserna

Producentpriserna inom lantbruket steg med 2,6 procent under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 1,4 procent. Vegetabiliska produkter blev 5,5 procent dyrare och animaliska produkter 0,8 procent dyrare än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats från år 2015.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–3/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1/2010–3/2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1:a kvartalet 2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1:a kvartalet 2021

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 1:a kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal I/2021 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 105,3 3,3 2,6
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 108,4 1,5 1,4
Vegetabilieproduktion 120,8 4,7 5,5
Animalieproduktion 97,4 2,5 0,8
1) Uppgifterna för år 2021 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2021/01/mthi_2021_01_2021-05-17_tie_001_sv.html