Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2015 och 2016

Utbildningssektor 2015 2016 Förändring
2015–2016,
%
Totalt  1 274 593 1 280 032 0,4
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola 546 065 550 236 0,8
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 2 220 2 984 34,4
Gymnasieutbildning 104 060 103 550 -0,5
Yrkesutbildning 1) 325 085 327 734 0,8
Yrkeshögskoleutbildning 139 727 140 792 0,8
Universitetsutbildning 157 436 154 736 -1,7
1) Uppgifterna för yrkesutbildningen är från hela kalenderåret. Uppgifterna för övriga utbildningssektorer är per den 20.9.

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2016, Tabellbilaga 1. Studerande i examensinriktad utbildning efter utbildningssektor 2015 och 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2016/opiskt_2016_2017-11-29_tau_001_sv.html