Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2010

Hustruns/moderns födelseland Totalt Mannens/faderns födelseland Annat eller okänt Ingen mor i familjen
Finland F.d. Sovjet- unionen Sverige Estland Thailand F.d. Jugo- slavien Kina Somalia Vietnam Irak
Alla familjer 1 455 073 1 246 168 10 335 9 129 4 017 163 2 120 1 218 1 136 1 064 1 646 28 426 149 651
Finland 1 350 605 1 184 378 1 547 8 250 649 90 326 104 81 78 217 17 018 137 867
F.d. Sovjetunionen 20 572 7 945 7 465 75 685 1 19 7 2 - 20 864 3 489
Sverige 10 459 8 242 10 360 3 1 10 2 1 - 3 220 1 607
Estland 6 953 2 014 616 30 2 434 1 6 3 2 - 7 319 1 521
Thailand 3 680 3 264 - 32 5 53 2 1 - 4 2 50 267
F.d. Jugoslavien 2 056 112 3 1 2 - 1 470 - - - 4 144 320
Kina 2 069 762 4 11 5 - 1 1 024 1 16 - 115 130
Somalia 1 818 22 - - 1 1 1 - 967 - 2 31 793
Viet Nam 1 678 303 - 5 2 5 1 16 1 900 - 39 406
Irak 1 666 33 - - 1 - - 1 1 - 1 237 73 320
Annat eller okänt 23 239 10 049 510 152 146 9 237 44 32 23 116 8 990 2 931
Ingen mor i familjen 30 278 29 044 180 213 84 2 47 16 48 43 38 563 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2010, Tabellbilaga 8. Familjer efter makarnas/föräldrarnas födelseland 31.12.2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2010/02/perh_2010_02_2011-11-30_tau_008_sv.html