Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

7. Ensamboendet bland män vanligt också i medelåldern

Andelen personer som bor ensamma har ökat gradvis från att för tjugo år sedan ha varit 13 procent av hela befolkningen till nuvarande en femtedel. Den största andelen av befolkningen, 31 %, bor i bostadshushåll med två personer. Mer än hälften av 55–79-åringarna bor i bostadshushåll med två personer.

Figur 15. Bostadshushållsbefolkning efter bostadshushållets storlek 1990–2012

Figur 15. Bostadshushållsbefolkning efter bostadshushållets storlek 1990–2012

Överlag bor kvinnor oftare ensamma än män. Av de kvinnor som fyllt 15 år bor en fjärdedel ensamma, av männen 22 procent. Åldersmässigt fördelas ensamboendet litet olika. Förändringen är kraftigast i kvinnornas livscykel. När man är ung bor man ensam och det gör man mest sannolikt också när man är gammal. Mest sällan bor kvinnorna ensamma när de är 36–43 år, då 11 procent av kvinnorna i åldersklassen bor ensamma. .

I likhet med unga kvinnor bor också unga män ensamma. Bland män sjunker dock inte ensamboendet med åldern till lika låga siffror som för kvinnor, utan den procentuella andelen som bor ensamma är på en mycket oförändrad nivå från något över 30-åringar till nästan 80-åringar. Tjugfyra procent av 32-åriga män bor ensamma och andelen är nästan oförändrad ända upp till 78 års ålder, då den börjar stiga. Männens ensamboende förklaras för sin del av skilsmässor och separationer. I en skilsmässa stannar barnen oftast hos modern och fadern bor därmed åtminstone temporärt ensam.

Jämfört med situationen år 1990 har ensamboendet bland kvinnor och män ökat kraftigt isynnerhet i de yngre åldersklasserna, men också i äldre åldersklasser. Å andra sidan har också ensamboendet bland medelålders män blivit vanligare. Kvantitativt sett är 65-åriga kvinnor den största åldersklassen som bor ensamma. När det gäller män är kvantitativt sett 27-åringarna den största åldersklassen som bor ensamma.

Figur 16. Andelen ensamboende män och kvinnor i resp. åldersklass 1990 och 2012

Figur 16. Andelen ensamboende män och kvinnor i resp. åldersklass 1990 och 2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, 7. Ensamboendet bland män vanligt också i medelåldern . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_kat_007_sv.html